Advocaat in Actie

 • Dienstregelingen voor het hof van beroep van Brussel 2019-2020

  Bij de documenten vindt u de dienstregelingen voor het hof van beroep van Brussel 2019-2020.

 • Voorzitters Conferenties Jonge Balies 2019-2020

  Raadpleeg de lijst van de voorzitters van de Conferenties Jonge Balies 2019-2020.

 • Openingszittingen Vlaamse balies 2019-2020

  Noteer alvast de datum van de openingszitting van uw balie!

 • Stafhouders Vlaamse Balies 2019-2020

  De lijst met stafhouders is quasi niet gewijzigd. Enkel de balie van Gent mag een nieuwe stafhouder verwelkomen vanaf 1 september 2019.

 • Deadline voor het UBO-register nadert

  U heeft nog tijd tot 30 september 2019 om te voldoen aan uw verplichtingen in het kader van het UBO-register.
  Lees meer over wat dat betekent voor u als advocaat, advocatenvennootschap of stafhouder.

 • SUPRALAT-opleiding: zomersessie in Dendermonde en Roeselare

  Het OVB-reglement ‘Verhoorbijstand Salduz in het kader van de permanentiedienst’ maakt een bijzondere opleiding verhoorbijstand verplicht voor advocaten die zich willen inschrijven voor de Salduz-permanentie. Opdat zo veel mogelijk advocaten aan die voorwaarde voldoen, organiseert de OVB ook tijdens het gerechtelijk verlof SUPRALAT-opleidingen. Ondertussen werd een zomersessie in Dendermonde en Roeselare gepland. Schrijf u daarvoor in.

 • Dienstregeling arbeidsrechtbank Gent 2019-2020 gekend

  Bekijk de dienstregeling van de arbeidsrechtbank Gent voor het gerechtelijk jaar 2019-2020.

 • Vakantiedienst hof van beroep Brussel gekend

  Lees de beschikking die de vakantiedienst regelt van het hof van beroep Brussel.

 • Stel u kandidaat voor de Commissie voor Onderhoudsbijdragen

  Bent u geïnteresseerd om lid te worden van de Commissie voor Onderhoudsbijdragen? Stel u dan kandidaat.

 • Stel u kandidaat voor de Commissie van Toezicht van een van de Belgische gevangenissen

  Bij elk van de 35 Belgische gevangenissen wordt op 1 september 2019 een Commissie van Toezicht opgericht door de Centrale Toezichtsraad voor het Gevangeniswezen. Wettelijk is vereist dat er in elke Commissie van Toezicht twee juristen aanwezig zijn. Bent u geïnteresseerd? Stel u dan kandidaat.

 • Nieuwe versie Salduzweb-applicatie

  Op maandag 24 juni 2019 wordt een nieuwe versie van de Salduzweb-applicatie gelanceerd. Die nieuwe versie bouwt verder op de ervaring van advocaten en politie en zorgt voor enkele nieuwigheden die de efficiëntie verhogen. Door die update zal de webapplicatie op 24 juni niet beschikbaar zijn tussen 8u00 en 14u00. Lees meer over de nieuwe versie.

 • SUPRALAT-opleiding ook geldig voor verhoorbijstand minderjarigen

  Het OVB-reglement ‘Verhoorbijstand Salduz in het kader van de permanentiedienst’ maakt een bijzondere opleiding verhoorbijstand verplicht voor het bijstaan van verdachten bij de Salduz-permanentie. Hierbij wordt geen onderscheid gemaakt tussen een opleiding voor minderjarige en meerderjarige verdachten. De SUPRALAT-opleiding van de OVB geldt als algemene opleiding verhoorbijstand voor beide groepen. Schrijf u daarvoor in.

 • Algemene vergadering hof van beroep Brussel vindt plaats op 25 juni 2019

  De algemene vergadering van het hof van beroep te Brussel vindt plaats op 25 juni 2019 om 12u30. Lees de dagorde.

 • Arbeidsrechtbank Gent: overbrenging griffie afdeling Roeselare naar Kortrijk

  De griffie van de afdeling Roeselare wordt overgebracht naar de gebouwen in Kortrijk met ingang van 1 september 2019 .

 • Verkiezingsresultaten balie Provincie Antwerpen bekend

  Bekijk de verkiezingsresultaten van de Orde van Advocaten bij de balie te Antwerpen.

 • Vakantiezitting Franstalige politierechtbank Brussel gekend

  De Franstalige politierechtbank van Brussel houdt een vakantiezitting op 1 augustus 2019.

 • Geen communicatie per fax meer met Franstalige arbeidsrechtbank Brussel

  Vanaf 1 september 2019 zal het niet meer mogelijk zijn om te faxen naar de Franstalige arbeidsrechtbank van Brussel.

 • J-Box uitgesteld tot begin september

  Het Kabinet van de minister van Justitie heeft de lancering van de J-Box uitgesteld tot begin september. U kan de J-Box wel nu al aanmaken. Lees daarover meer.

 • Luikse Arbeidsauditoraat ontkoppelt fax op 24 mei 2019

  De faxen van de verschillende secties van het Luikse Arbeidsauditoraat worden ontkoppeld op vrijdag 24 mei 2019. De telefoonnummers en e-mailadressen blijven wel beschikbaar.

 • Maak uw eigen J-Box aan

  Eerstdaags krijgt elke Belgische advocaat die dat wenst een J-Box. Dat is een elektronische brievenbus waar aangetekende zendingen van de griffie en andere juridische actoren digitaal binnenkomen. Op die manier kunnen advocaten onder meer afschriften van vonnissen en arresten veilig en snel ontvangen.

 • Laatste kans om u in te schrijven voor de Advocatenrun

  Grijp nog snel uw kans om mee te doen aan de Advocatenrun op zondag 2 juni. Het Koloniënpaleis van Tervuren leent zich die dag opnieuw voor onze sportieve kantoor- en familiehappening. Het wordt een dag vol loopwedstrijden, wandeltochten, randanimatie voor de kinderen én lekker eten en drinken.

 • Nieuwe entiteit op ISIS/Al-Qaida sanctielijst VN-Veiligheidsraad

  Het ISIS (Da’esh)/ Al-Qaida Sanctiecomité van de VN-Veiligheidsraad heeft op 14 mei 2019 besloten om één entiteit toe te voegen aan de lijst van personen, groepen en entiteiten waarvan de tegoeden en economische middelen moeten worden bevroren.

 • E-mailadressen medewerkers Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ)

  Op het Privaat Luik vindt u een lijst met contactgegevens van medewerkers van de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ). Daar staan geen e-mailadressen op. Die vormt u steeds op deze manier: voornaam.familienaam@ibz.fgov.be.

 • 'Doen rechters te veel aan politiek?' rode draad 2e Dag van de Rechtsstaat

  Op dinsdag 7 mei vond in het Congrescentrum Lamot in Mechelen de tweede editie van de Dag van de Rechtsstaat plaats. Heel wat interessante sprekers kwamen aan het woord.

 • Nieuwe persoon op ISIS/Al-Qaida sanctielijst VN-Veiligheidsraad

  Het ISIS (Da’esh) Al-Qaida Sanctiecomité van de VN-Veiligheidsraad heeft op 1 mei 2019 besloten om één persoon toe te voegen aan de lijst van personen, groepen en entiteiten waarvan de tegoeden en economische middelen moeten worden bevroren.

 • Vacature: OVB zoekt jurist met interesse voor deontologie

  De OVB, bestaande uit een dynamisch team van 27 medewerkers, is op zoek naar een jurist met interesse voor deontologie. Lees de vacature en stel u kandidaat.

 • VJV organiseert: Brave New Justice – of hoe de robots het recht overnemen

  "Als je de believers mag geloven, hebben we straks amper nog juristen nodig, maar zullen machines ons voorzien van contracten, vonnissen en conclusies", aldus de Vlaamse Juristenvereniging. Op dinsdag 21 mei 2019 organiseert het VJV in Mechelen daarom een lezing en gesprek over de confrontatie tussen het recht en moderne technologie.

 • Nieuwe applicatie J-Box is gelanceerd

  Na een geslaagd pilootproject staat de komende maanden de verdere implementatie van de J-Box op de agenda. De applicatie is een elektronische brievenbus waarmee advocaten aangetekende zendingen van Justitie ontvangen. Alle advocaten worden eerstdaags uitgenodigd om over te gaan tot de activatie van hun J-Box.

 • Nieuwe lijst contactgegevens Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ)

  Raadpleeg de nieuwe lijst met contactgegevens van de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) op het Privaat Luik.

 • Tender voor IT-gerelateerd juridisch advies

  Voor de verdere uitbouw van het digitaal platform voor de Belgische advocatuur heeft Diplad, de IT-leverancier van de OVB, nood aan juridische ondersteuning. Daarom zou Diplad graag een beroep doen op advocaten met expertise in het verlenen van IT-gerelateerd advies voor onder andere bijstand in procedures, het opstellen en nazicht van overeenkomsten, begeleiding van wetteksten, reglementen en algemene voorwaarden. Lees hier meer over hoe u zich kandidaat kan stellen.

 • Tableau Orde Hof van Cassatie bijgewerkt

  Naar aanleiding van het onverwachte overlijden van meester Isabelle Heenen werd het tableau van de Orde van de Advocaten bij het Hof van Cassatie bijgewerkt.

 • Agenda en commissievergaderingen

  In de agenda van de OVB en van de commissievergaderingen vindt u per dienst een overzicht van de besprekingen en commissievergaderingen.

 • Ontvang uw aangetekende zendingen digitaal met J-Box

  Binnenkort krijgt elke Belgische advocaat die dat wenst een J-Box. Dat is een elektronische brievenbus waarmee u aangetekende digitale zendingen van Justitie ontvangt.

 • Ook Cicero en Advodata sluiten aan bij DPA

  Goed nieuws: ook Cicero en Advodata sluiten binnenkort aan bij DPA. Advocaten die met die software werken, zullen dus hun conclusies makkelijker digitaal kunnen neerleggen.

 • Save the date: loop op 2 juni de Advocatenrun

  Hou alvast 2 juni 2019 vrij in uw agenda voor de Advocatenrun!

 • Uitnodiging: algemene vergadering Voorzorgskas 23 mei 2019

  Op 23 mei 2019 vindt de algemene vergadering van de Voorzorgskas voor advocaten, gerechtsdeurwaarders en andere zelfstandigen OFP plaats om 14u in Brussel. Advocaten die de vergadering willen bijwonen moeten de antwoordcoupon aan de Voorzorgskas bezorgen voor 30 april 2019.

 • Gevangenis van Antwerpen krijgt afdeling tot bescherming van de maatschappij

  Het directoraat-generaal Penitentiaire Inrichtingen maakt bij collectieve brief nr. 147 d.d. 2 januari 2019 de oprichting van een afdeling tot bescherming van de maatschappij binnen de muren van de gevangenis van Antwerpen bekend.

 • Eerste Olympische Spelen voor advocaten vinden plaats in Parijs

  Hebt u naast pleiten ook kaas gegeten van tennis, golf, atletiek, basketbal, schaken of een andere sport? Trek dan van 8 tot 12 juli uw toga uit en uw sportschoenen aan om deel te nemen aan de eerste internationale sportwedstrijden voor balies in Parijs.

 • Geen inleidingszittingen burgerlijke zaken in Franstalige Brusselse Politierechtbank op 18 april

  Er zullen geen inleidingszittingen zijn op 18 april 2019 van burgerlijke zaken in de Franstalige Brusselse Politierechtbank. Dat laat Luc Hennart, de voorzitter van de Franstalige Rechtbank van Eerste Aanleg in Brussel, weten in een brief.

 • Brusselse Hof van Beroep legt vakantieregeling vast voor 2019 en 2020

  De voorzitter van het Brusselse Hof van Beroep, Luc Maes, geeft in de brief de data door waarop er geen zittingen zullen zijn tijdens de kerstperiode van 2019 en rond Pasen van 2020.

 • Nieuwe website 'Advocaat in de school'

  De vernieuwde website van 'Advocaat in de school' staat online: www.advocaatindeschool.be. Wil u het advocatenberoep uitleggen en promoten bij kinderen van het laatste jaar lagere school of jongeren van het laatste jaar secundair? Geef dan zeker uw naam door aan uw baliesecretariaat.

 • Registratie UBO-register uitgesteld tot 30 september 2019

  U hebt tijd tot 30 september 2019 om uw uiteindelijke begunstigden voor de eerste maal te registreren in het UBO-register. Dat register werd opgericht in de strijd tegen het witwassen van geld en de financiering van terrorisme.

 • Faxkanaal DPA-deposit afgesloten

  Het faxkanaal voor de neerlegging van documenten bij hoven en rechtbanken via DPA-deposit werd op 19 februari afgesloten.

 • Word lid van de Federale bemiddelingscommissie

  Op 18 februari 2019 verscheen in het Belgisch Staatsblad de oproep om lid te worden van het bureau van de Federale bemiddelingscommissie. De OVB moet een vast en een plaatsvervangend lid voordragen. Geïnteresseerde advocaten kunnen hun kandidatuur overmaken aan de OVB.

 • Dien nu al uw punten permanente vorming in

  Hebt u sinds 1 september 2018 activiteiten gedaan in het kader van de permanente vorming? Vraag dan tijdig uw punten permanente vorming aan via een individuele aanvraag, of voeg tijdig uw attesten van reeds erkende opleidingen toe via de module 'verzenden attest erkende opleidingen'. Lees hier hoe u dat doet.

 • Franstalige ondernemingsrechtbank van Brussel legt vakantieregeling vast

  De Franstalige ondernemingsrechtbank van Brussel heeft intussen haar vakantieregeling voor 2019 vastgelegd. Dat schrijft Patrick De Wolf, de voorzitter van de rechtbank, in een brief.

 • Vlaamse Juristenvereniging blikt vooruit

  De Vlaamse Juristenvereniging blikt in haar nieuwsbrief terug op 2018 en kijkt vooruit naar wat het nieuwe jaar brengt.

 • Uitstel zaken Nederlandstalige ondernemingsrechtbank Brussel

  De Nederlandstalige ondernemingsrechtbank Brussel meldde deze week dat door een tekort aan magistraten tal van zaken zullen moeten worden uitgesteld.

 • Nieuwe wet verplicht vermelding rijksregister- of ondernemingsnummer

  De wet van 14 oktober 2018 verhoogt niet alleen de griffierechten vanaf 1 februari 2019, maar legt ook de verplichting op om het rijksregisternummer (in geval van natuurlijke personen) of het ondernemingsnummer (in geval van rechtspersonen) te vermelden in dagvaardingen, vonnissen en verzoekschriften op straffe van nietigheid.

 • Wees waakzaam voor phishing e-mails

  De laatste weken en maanden circuleren er diverse phishingmails waarvan balies en advocaten het doel zijn. Het gaat om mails die dreigen of uitnodigen tot betaling van een bedrag. Ook meldden verschillende advocaten misbruik van hun @advocaat e-mailadres.

 • Indieningstermijn btw-verzamelaangifte verstrijkt bijna

  Advocaten die optreden als curator voor een faillissement moeten mogelijk btw-verzamelaangiften indienen. De indieningstermijn voor die aangiften verstrijkt op 31 januari 2019. U kan de aangifte zowel elektronisch als op papier doen.

 • Vier nieuwe namen op lijst verdachten van terrorisme

  In het Belgisch Staatsblad van 24 december 2018 verscheen het koninklijk besluit van 19 december 2018 tot aanvulling van de lijst van personen en entiteiten bedoeld in artikelen 3 en 5 van het KB van 28 december 2006 inzake specifieke beperkende maatregelen tegen bepaalde personen en entiteiten met het oog op de strijd tegen de financiering van het terrorisme. Het voegt vier nieuwe personen toe aan de nationale lijst van personen en entiteiten die verdacht worden van terrorisme.

 • Zittingen afdelingen Bergen en Doornik wijzigen

  De voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg in Henegouwen waarschuwt voor wijzigingen bij zittingen in de afdelingen van Bergen en Doornik.

 • Toegang Justitiepaleis Brussel tijdens proces Nemmouche

  Tot vermoedelijk begin februari 2019 gelden er bijzondere veiligheidsmaatregelen in het Justitiepaleis van Brussel tijdens het proces Nemmouche. Lees meer over die maatregelen.

 • Oproep kandidaten Commissie voor de herziening in strafzaken

  In het Belgisch Staatsblad van 24 december 2018 verscheen het koninklijk besluit tot vaststelling van de regels inzake de aanstelling van de leden van de Commissie voor de herziening in strafzaken. De eigenlijke oproep voor kandidaten voor deze commissie verscheen in het BS van vandaag. Geïnteresseerde advocaten kunnen hun kandidatuur indienen bij de OVB.

 • Een onthutsend portret van de internationale justitie, 25 jaar na Rwanda

  In juli 1994 eindigde de genocide in Rwanda, een gruwelijk conflict dat in drie maanden tijd het leven kostte aan ruim een miljoen mensen. In augustus 1994 trok mr. Jean Flamme erheen om de rechtsgang te volgen. Vijfentwintig jaar later kijkt mr. Flamme daarop terug. Lees meer over zijn boek ‘Rwanda 1994. De samenzwering van de machtigen’.

 • Meester Luc Schuermans benoemd tot directielid bij UNIDROIT

  Meester Luc Schuermans, advocaat aan Balie Provincie Antwerpen, werd benoemd tot directielid bij UNIDROIT. Mr. Schuermans werd door de regering voorgedragen en aangesteld door de algemene vergadering van de onafhankelijke intergouvernementele organisatie.

 • Nieuwe rechtbanken gekoppeld op DPA-deposit

  Bijna alle rechtbanken van eerste aanleg zijn gekoppeld met het DPA-platform. Ook de vredegerechten, arbeidsrechtbanken en familie- en jeugdrechtbanken zijn gekoppeld. Dat betekent dat u bij al die rechtbanken kan neerleggen via het elektronische kanaal.

 • Rapportering derdengelden: controleer uw rekening

  Sinds 1 januari 2019 kan u uw derdenrekening voor jaargang 2018 rapporteren. Controleer tijdig uw rekeningen via de module rapportering derdengelden op het Privaat Luik. We zetten de belangrijkste en nieuwe aandachtspunten nog even op een rijtje voor u.

 • Toegang Justitiepaleis Brussel tijdens proces Nemmouche

  Vanaf maandag 7 januari 2019 tot (vermoedelijk) begin februari 2019 gelden er bijzondere veiligheidsmaatregelen in het Justitiepaleis van Brussel tijdens het proces Nemmouche. Lees meer over die maatregelen.

 • Herbekijk de opleiding over DPA-deposit

  Op 7 december vond een webinar plaats over DPA-deposit en delegatie. Kon u daar toen niet bijzijn, dan kan u de volledige online opleiding nu herbekijken via het Vimeo-kanaal van DPA.

 • Vanaf 1 december 2018 e-Curia verplicht voor het Gerecht van de Europese Unie

  Vanaf 1 december 2018 is het gebruik van het e-Curia systeem verplicht in procedures voor het Gerecht van de Europese Unie, waardoor vertegenwoordigers van partijen nog enkel via die weg met het Gerecht kunnen communiceren.

 • Aan de slag met DPA

  Elektronisch conclusies of stukken neerleggen bij de rechtbank doet u sinds kort via DPA-deposit. Nog niet helemaal vertrouwd met dat platform? Kom meer te weten in onze nieuwe flyer of bekijk de demovideo's.

 • Vergeet niet een contactwijziging door te geven aan uw balie

  Verhuisd? Werkzaam bij een nieuw kantoor? Vergeet dan zeker niet uw adreswijziging of wijzigingen in uw contactgegevens door te geven aan uw baliesecretariaat. Zijn uw facturatiegegevens veranderd? Dan kan u die zelf nakijken en aanpassen. Lees hier hoe.

 • Lijst over te leggen stukken bij vorderingen onderhoudsgelden

  De Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg te Brussel zoekt sinds de oprichting van de familierechtbank naar manieren om de behandeling van dossiers te uniformiseren en rationaliseren.

 • Zitting Franstalige politierechtbank Brussel op 27 december 2018 afgelast

  De zitting op 27 december 2018 van de inleidingskamer van burgerlijke zaken van de Franstalige politierechtbank te Brussel is afgelast.

 • Nieuw op DPA: delegatie aan uw assistent

  Vanaf nu kan u een of meerdere assistenten op uw kantoor een mandaat geven om bepaalde handelingen uit te voeren via DPA-deposit. Zo kan die assistent in uw naam conclusies en stukken neerleggen bij de rechtbank. De handelingen zijn dezelfde als wanneer u zelf een neerlegging doet.

 • Uitnodiging algemene vergadering Voorzorgskas

  De algemene vergadering van de Voorzorgskas voor advocaten, gerechtsdeurwaarders en andere zelfstandigen OFP vindt plaats op 11 december 2018 om 15u te Brussel. Wenst u die vergadering bij te wonen? Schrijf u dan in voor 3 december 2018.

 • VJV organiseert: Een verhaal van mensen. Marcel Storme, René Victor en de archieven van de Vlaamse Juristenvereniging

  Op maandagavond 3 december organiseert de Vlaamse Juristenvereniging ‘Een verhaal van mensen. Marcel Storme, René Victor en de archieven van de Vlaamse Juristenvereniging’. Bekijk het programma en schrijf u in.

 • Nieuw bijzonder reglement arbeidshof Antwerpen

  Het nieuw bijzonder reglement voor het arbeidshof Antwerpen werd bij beschikking van 4 september 2018 vastgesteld en trad in werking op 1 november 2018.

 • VJV organiseert: Onderwijs in Vlaanderen, 30 jaar na Grondwetsherziening en 60 jaar na Schoolpact

  De Vlaamse Juristenvereniging organiseert, onder de auspiciën van het Interuniversitair Centrum voor Onderwijsrecht (ICOR) en het Tijdschrift voor Onderwijsrecht en –Beleid (TORB), op 22 en 23 november 2018 een conferentie over de toekomst van het Vlaamse onderwijs. Kom meer te weten over het programma en schrijf u in.

 • Vergelijkend examen voor werving adjunct-auditeurs en adjunct-referendarissen

  De Raad van State organiseert in de loop van het eerste semester van 2019 een vergelijkend examen voor de werving van magistraten voor het Auditoraat en het Coördinatiebureau.

 • Eerste UGent Legal Techathon

  Op vrijdag 9 november 2018 vindt Think Legal Tech plaats, het lanceringsevenement van de eerste UGent Legal Techathon. Kom meer te weten over het programma en schrijf u in.

 • Week van de Bibliotheek van 19 t.e.m. 23 november 2018

  Van 19 tot 23 november kan u deelnemen aan de Week van de Bibliotheek georganiseerd door de bibliotheek van de balie Provincie Antwerpen. Lees hier meer informatie en schrijf u in.

 • KB DPA-deposit gepubliceerd

  Op 16 oktober 2018 werd een KB tot wijziging van het KB van 16 juni 2016 houdende de elektronische communicatie overeenkomstig artikel 32ter van het Gerechtelijk Wetboek gepubliceerd. Daarop volgde met onmiddellijke inwerkingtreding een Ministerieel Besluit dat bepaalt dat de toegang tot de E-box en E-deposit systemen voor de advocaten geschiedt via het DPA-systeem met de advocatenkaart. De toegang tot de E-deposit applicatie werd afgesloten op 17 oktober voor advocaten en hun administratief medewerkers.

 • Nieuwe entiteit toegevoegd aan sanctielijst VN-veiligheidscomité

  Het ISIS (Da’esh) Al-Qaida Sanctiecomité van de VN-Veiligheidsraad heeft op 4 oktober 2018 besloten om een nieuwe entiteit toe te voegen aan de lijst van personen, groepen en entiteiten waarvan de tegoeden en economische middelen moeten worden bevroren.

 • Praat over onze rechtsstaat

  Als advocaat zijn we ons maar al te goed bewust van het belang van de rechtsstaat en van het gevaar wanneer een overheid die niet respecteert. We praten er vaak over onder confraters, maar zelden met anderen. Het is tijd om daar verandering in te brengen. Lees meer over hoe u hieraan kan bijdragen.

 • Let op voor hackers

  Wij ontvingen de laatste dagen verschillende meldingen van advocaten over misbruik van hun e-mailadres. Zoiets kan voorvallen bij alle providers, maar heeft natuurlijk vervelende gevolgen voor u.

  Hier leest u wat u best doet wanneer u vaststelt dat er misbruik wordt gemaakt van uw e-mailadres en vindt u enkele tips om u zo goed mogelijk te beschermen. De verantwoordelijkheid van goede bescherming van een mailbox ligt immers niet alleen bij de provider, maar ook bij de gebruiker.

 • Prijs opvraging bij Centraal Bestand Beslagberichten via DPA verlaagd naar 3,5 euro

  Als gevolg van een prijswijziging bij het Centraal Bestand Beslagberichten (CBB) is de prijs van een opvraging bij het CBB via het DPA verlaagd van 5 EUR naar 3,5 EUR.

 • Herhaling: stel u kandidaat als vast lid binnen de commissie GCR

  De vaste leden van de GCR (voor de commissies erelonen en saisine) worden om de twee jaar verkozen door de leden van de algemene vergadering van de OVB. Door het – te – beperkt aantal kandidaten herhalen we de oproep voor de kandidatuurstelling voor vast lid van de Commissie GCR (erelonen en/of saisine).

  Had u nog niet de mogelijkheid u kandidaat te stellen als vast lid binnen de commissie GCR, dan kunt u dat alsnog doen tot uiterlijk woensdag 17 oktober.

 • VJV organiseert: Recht en veiligheid

  De Vlaamse Juristenvereniging organiseert op woensdag 24 oktober 2018 een avond over recht en veiligheid. Kom meer te weten over het programma en schrijf u in.

 • Stel u kandidaat als vast lid binnen de commissie GCR

  De vaste leden van de GCR (voor de commissies erelonen en saisine) worden om de twee jaar verkozen door de leden van de algemene vergadering van de Orde van Vlaamse Balies.

  Had u nog niet de mogelijkheid u kandidaat te stellen als vast lid binnen de commissie GCR, dan kunt u dat alsnog doen tot uiterlijk maandag 24 september a.s. om 16u.

 • Adreswijzigingen door gemeentelijke fusies

  Op 1 januari 2019 zullen 15 Vlaamse gemeenten fusioneren tot 7 nieuwe gemeenten. Dat brengt een grote impact met zich mee, onder andere op het vlak van adressering. Heel wat adressen in de 15 betrokken gemeenten zullen wijzigen. Daarnaast wordt er ook op 1 januari 2019 een districtsgrenswijziging doorgevoerd in Antwerpen, tussen de districten Antwerpen, Ekeren en Merksem. Hierdoor zullen enkele straten van postcode veranderen.

 • Facturatie DPA-deposit

  Deze week ontving u de eerste factuur van DPA-deposit. Die factuur omvat alle neerleggingen sinds 1 februari 2018. Deposits vóór die datum waren gratis. Vanaf nu zal u maandelijks een factuur voor uw DPA-deposits ontvangen.

 • Vacature onderzoeker geschiedenis Belgische advocatuur

  Bij het Centre d’histoire du droit et d’anthropologie juridique van de Université Libre de Bruxelles is er een vacature voor een onderzoeker, die zich zal moeten buigen over de geschiedenis van de advocatuur in België.

 • Neem deel aan de enquête van Liberform

  Liberform, het vormingsfonds bij het paritair comité van de vrije beroepen, organiseert een korte enquête om de noden van de werkgevers te achterhalen inzake personeelsbeleid (aanwerving, onthaal, opleiding etcetera).

 • Alternatieve evacuatieweg Justitiepaleis Brussel

  Rond de werf ‘Box-in-the-box’ in het Justitiepaleis te Brussel werd een afscheidingswand gebouwd om de werf volledig af te schermen van de rest van het gebouw. Daardoor is de evacuatieweg naar de Miniemenstraat op het niveau 01 niet meer bereikbaar.

 • Oproep kandidaat - vaste leden commissie GCR

  De vaste leden van de GCR (voor de commissies erelonen en saisine) worden om de twee jaar verkozen door de leden van de algemene vergadering van de Orde van Vlaamse Balies.

  Heeft u interesse in een mandaat als vast lid voor de komende periode 2018-2020, dan kan u zich tegen uiterlijk 17 september a.s. kandidaat stellen.

 • Voorzitters Conferenties Jonge Balies 2018-2019

  Raadpleeg de lijst van de voorzitters van de Conferenties Jonge Balies 2018-2019.

 • Facturatie DPA-deposit

  Eerstdaags worden de eerste facturen voor DPA-deposit verstuurd. Die eerste factuur omvat alle neerleggingen tussen 1 februari en 31 juli 2018. Deposits vóór die datum waren gratis. Vanaf nu zal u maandelijks een factuur voor uw DPA-deposits ontvangen.

 • Criteria tot opname op lijst van schadeafwikkelaars bij Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel

  In uitvoering van artikel XVII.57 WER heeft de Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg te Brussel de criteria vastgelegd waaraan voldaan moet worden om te worden opgenomen op haar lijst van schadeafwikkelaars in het kader van de rechtsvordering tot collectief herstel.

 • Openingszittingen Vlaamse balies 2018-2019

  Noteer alvast de datum van de openingszitting van uw balie!

 • Stafhouders Vlaamse balies 2018-2019

  Zeven nieuwe stafhouders starten op 1 september 2018 aan de balies van provincie Antwerpen, Brussel Nl., Dendermonde, Leuven, Limburg, Oudenaarde en West-Vlaanderen.

 • Tableau advocaten Hof van Cassatie

  De Balie van de Advocaten bij het Hof van Cassatie deelt hun bijgewerkte tableau voor het gerechtelijk jaar 2018-2019 mee.

 • Geen zittingen op 3 september 2018 Hof van Beroep Antwerpen

  Op maandag 3 september 2018 zal er geen enkele kamer van het Hof van Beroep te Antwerpen zitting houden vanwege de plechtige openingszitting.

 • Dienstregeling hof van beroep Brussel tijdens gerechtelijk verlof

  Hier vindt u de dienstregeling van het hof van beroep te Brussel tijdens het gerechtelijk verlof 2018.

 • Vergoedingen juridische tweedelijnsbijstand uitbetaald

  De OVB heeft de pro-Deovergoedingen (kruiscontroles 2016-2017) voor de advocaten ontvangen voor de waarde van het punt aan 75,00 euro.

 • 1 juli 2018: aanpassing inkomensgrenzen juridische tweedelijnsbijstand

  Vanaf 1 juli 2018 gelden er nieuwe inkomensgrenzen voor de juridische tweedelijnsbijstand.

 • Enquête aantrekkelijkheid functie van magistraat

  De afgelopen jaren heeft de Hoge Raad voor de Justitie (HRJ) een belangrijke daling vastgesteld van het aantal inschrijvingen voor de examens die toegang verlenen tot de magistratuur. De HRJ organiseert daarom een peiling. Neem deel aan de enquête.

 • Winnaar Vlaams Pleitjuweel 2018 gekend

  Het Vlaams Pleitjuweel dat op 8 juni 2018 werd georganiseerd door de Conferentie van de Jonge Balie Limburg werd gewonnen door mr. Dorothy Gruyaert, advocaat van balie Kortrijk. Bekijk de videoreportage.

 • Elektronisch handtekenen in RegSol

  Curatoren kunnen in RegSol documenten digitaal ondertekenen met het elektronisch handtekencertificaat op hun advocatenkaart.

 • Help! Mijn wachtwoord is gehackt!

  Toen Gotcha onlangs online kwam, schrokken velen. En terecht. De tool schudde ons nogmaals wakker over het belang om voorzichtig om te gaan met online diensten en de bijhorende security en wachtwoorden. Ook advocaten bleven niet gespaard, zo leerde een snelle check van e-mailadressen ons. Veilige alternatieven dringen zich dan ook op.

 • Geef uw mening over de OVB-opleidingen

  Kwaliteitscontrole is belangrijk is voor de Orde van Vlaamse Balies. Daarom zullen wij peilen hoe tevreden u bent over de door u gevolgde OVB-opleiding(en).

 • Voorontwerp aansprakelijkheidsrecht nieuw burgerlijk wetboek: neem deel aan de publieke consultatie

  Op donderdag 29 maart 2018 verscheen het voorontwerp van de wet houdende invoeging van de bepalingen betreffende buitencontractuele aansprakelijkheid in het nieuw Burgerlijk Wetboek op de website voor de publieke consultatie. Vanaf die dag tot 1 mei 2018 loopt de consultatietermijn.

 • Alle erkende cursussen in één lijst voor u samengevat

  Wilt u een opleiding volgen over bijvoorbeeld familierecht of strafrecht en hiervoor punten permanente vorming ontvangen? Vind uw opleiding in de lijst van erkende cursussen.

 • Wijziging postadres rechtbanken Poelaertplein 3 te Brussel

  Het postadres van enkele rechtbanken gesitueerd op het Poelaertplein 3 te Brussel werd gewijzigd.

 • Uitnodiging algemene vergadering Voorzorgskas

  De Voorzorgskas voor advocaten, gerechtsdeurwaarders en andere zelfstandigen houdt haar algemene vergadering op 24 mei 2018 om 14u te Brussel. Advocaten die de vergadering willen bijwonen, worden verzocht om zich in te schrijven voor 23 april 2018.

 • Nieuw formulier inlichtingen Centrale voor kredieten aan particulieren

  U moet voortaan een nieuw formulier gebruiken voor het aanvragen van inlichtingen over kredietovereenkomsten die geregistreerd staan in de Centrale voor kredieten aan particulieren.

 • Toegang Justitiepaleis Brussel: renovatiewerken verlengd

  De renovatiewerken aan de ingang Wolstraat van het Justitiepaleis te Brussel zullen niet afgerond zijn op 9 maart. Tijdens de uitvoering van de werken kan u die in- of uitgang niet gebruiken.

 • Neem deel aan de International Young Lawyers Contest

  De Academy of European Law (ERA) organiseert, in samenwerking met de Council of Bars and Law Societies of Europe (CCBE), de International Young Lawyers Contest.

 • VJV organiseert: verzen, vertelsels en verdragen – over recht en literatuur

  De Vlaamse Juristenvereniging organiseert op woensdag 28 maart 2018 een debat over recht en literatuur.

 • Inleidingszitting Burgerlijke Kamer politierechtbank Brussel 5 april geannuleerd

  De voorzitter van de Franstalige Brusselse rechtbank van eerste aanleg deelt mee dat de inleidingszitting voor de Burgerlijke Kamer van de politierechtbank te Brussel op 5 april 2018 is geannuleerd.

 • Toevoeging van 2 personen en één entiteit op de ISIS-Al-Qaida sanctielijst VN Veiligheidsraad

  Het ISIS (Da’esh) Al-Qaida Sanctiecomité van de VN-Veiligheidsraad heeft op 6 maart 2018 besloten om twee personen en één entiteit toe te voegen aan de lijst van personen, groepen en entiteiten waarvan de tegoeden en economische middelen moeten worden bevroren.

 • Loop de 20 km van Brussel met Advocaten Zonder Grenzen

  Op 27 mei 2018 staat Advocaten Zonder Grenzen aan de start van de 20 km van Brussel.

  Ga de sportieve uitdaging aan en toon uw solidariteit met de mensen in Indonesië die op zoek zijn naar rechtvaardigheid. Sluit aan bij het ASF-team!

 • Vacatures bij Nederlandstalige Uitvoerende Kamer van het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars

  Geïnteresseerde advocaten kunnen zich kandidaat stellen voor de mandaten van rechtskundig assessor-generaal en plaatsvervangend rechtskundig assessor-generaal bij de Nederlandstalige Uitvoerende Kamer van het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars.

 • Boekhoudkundige verwerking derdenrekeningen

  De Commissie voor Boekhoudkundige Normen heeft in een ontwerpadvies van 25 oktober 2017 haar eerder standpunt herzien over de boekhoudkundige verwerking van derdenrekeningen.

 • Toegang Justitiepaleis Brussel: instructies tijdens renovatiewerken

  Van 12 februari tot 9 maart worden er renovatiewerken uitgevoerd aan de ingang Wolstraat. Tijdens de uitvoering ervan kan u die in- of uitgang niet gebruiken.

 • Vacatures Psychologencommissie

  De mandaten van plaatsvervangend voorzitter van de Raad van Beroep en de Tuchtraad bij de Psychologencommissie zijn vacant.

  Bent u geïnteresseerd en minstens vijf jaar op het tableau ingeschreven? Dan kan u zich kandidaat stellen.

 • Justitiepaleis Brussel: scherpe veiligheidsmaatregelen

  Van 5 tot 9 februari 2018 vindt in het Brusselse Justitiepaleis het proces van Salah Abdeslam plaats.

  Lees meer over de zeer scherpe veiligheidsmaatregelen.

 • Aanpassing uren Franstalige rechtbank van koophandel Brussel

  De griffie van de Franstalige rechtbank van koophandel te Brussel past vanaf 1 februari 2018 de openingsuren aan.

 • Raad van Europa neemt aanbeveling Europees Verdrag over het Beroep van Advocaat aan

  De Raad van Europa stemde op woensdag 24 januari 2018 over een aanbeveling die de weg moet vrijmaken voor een Europees Verdrag over het Beroep van Advocaat, en keurde die aanbeveling goed.

 • Met de advocatenkaart door de scanstraat in Antwerpen

  Vanaf 1 februari 2018 wordt de advocatenkaart aanvaard als vrijstelling voor de scanstraat in het Vlinderpaleis in Antwerpen. Wie zich met zijn advocatenkaart aanbiedt, moet niet langs de scanstraat passeren voor toegangscontrole. Vraag daarom vandaag nog uw advocatenkaart aan, of haal ze op op uw baliesecretariaat met uw pin- en pukcode.

 • Toevoeging van 16 personen en 1 entiteit op Noord-Korea sanctielijst van VN-Veiligheidsraad

  Resolutie 2397 (2017) van de VN-Veiligheidsraad heeft op 22 december 2017 16 personen en 1 entiteit toegevoegd aan de lijst van de personen en entiteiten geviseerd door de beperkende maatregelen ten aanzien van Noord-Korea.

 • Nieuwe veiligheidsmaatregelen gebouw Raad van State

  De Raad van State neemt extra veiligheidsmaatregelen onder terreurniveau 3 inzake de toegang tot de zittingszalen van de afdeling Bestuursrechtspraak.

 • Premieverhoging enkel voor individuele uitbreiding verzekering gewaarborgd inkomen Precura

  Heeft u de basiswaarborg gegarandeerd door de collectieve verzekering verdubbeld via een persoonlijke uitbreiding van waarborg? Het gewaarborgd inkomen is gegarandeerd door de collectieve verzekering, indien u meer wil dan hetgeen gegarandeerd is door de collectieve verzekering dan neemt u een uitbreiding.

 • Facturatie gerechtsdeurwaardersdiensten en btw

  Op 14 december stuurde de FOD Financiën een brief aan de OVB over de facturatie van gerechtsdeurwaardersdiensten en de btw. Met die brief en de erin neergelegde Beslissing E.T. 132.075/BD komt de btw-administratie terug op haar Beslissing E.T. 131.612/BD van 24 mei 2017.

 • Raad van State legt wervingsreserve aan voor de functie van adjunct-auditeur/adjunct-referendaris

  De Raad van State legt een wervingsreserve aan voor de functie van adjunct-auditeur en adjunct-referendaris. In de loop van het eerste semester van 2018 organiseert de Raad van State een vergelijkend examen.

 • Rekrutering van kandidaat-magistraten

  Heeft u al gedacht aan een loopbaan in de magistratuur? Het examen inzake beroepsbekwaamheid is een 'rechtstreekse' toegangsmogelijkheid tot de magistratuur. Het examen is bedoeld voor ervaren juristen.

 • Zestien nieuwe namen op nationale lijst van personen en entiteiten die verdacht worden van terrorisme

  In het Belgisch Staatsblad van 11 december 2017 verscheen het Koninklijk Besluit van 5 december 2017 tot aanvulling van de lijst van personen en entiteiten bedoeld in artikelen 3 en 5 van het KB van 28 december 2006 inzake specifieke beperkende maatregelen tegen bepaalde personen en entiteiten met het oog op de strijd tegen de financiering van het terrorisme.

  Dat KB voegt 16 personen toe aan de nationale lijst.

 • Gebruikt u elektronische hulpmiddelen of tools in gerechtelijke procedures?

  De Europese Commissie bevraagt advocaten over het gebruik van ICT in gerechtelijke procedures.

 • Info rechtbanken

  Hier vindt u informatie over de rechtbanken en hoven.

 • bMediation organiseert: opleiding tot erkend bemiddelaar in burgerlijke en handelszaken

  Vanaf woensdag 17 januari 2018 organiseert bMediation de opleiding tot erkend bemiddelaar in burgerlijke en handelszaken. Alle sessies vinden plaats in Schaarbeek.

 • Controleer uw adresgegevens

  Kijk op www.advocaat.be na of uw adresgegevens goed zijn doorgegeven aan de balie zodat u ook door de rechtbanken juist gecontacteerd kan worden.

 • Algemene Verordening Gegevensbescherming: de nieuwe Europese privacyregels komen eraan

  Op 25 mei 2018 treden de nieuwe Europese privacyregels in werking. Die General Data Protection Regulation (de Algemene Verordening Gegevensbescherming of AVG) hertekent en vervangt de privacywetgeving van de Europese lidstaten. Voor België, en de Belgische advocatuur, betekent dat dat de nodige stappen ondernomen moeten worden om in overeenstemming te zijn met de nieuwe privacyregels.

  In een behapbaar document beantwoorden wij de eerste en meest gestelde vragen inzake de AVG. Wat moet u wel of niet doen vanaf 25 mei 2018 en met welke aspecten van de AVG moet u zeker rekening houden?

 • Groei uit tot excellente conflictoplosser en bijstandsverlener

  Bereid u voor op nieuwe wetgeving inzake de oplossende rol van de advocaat en de bemiddelingswet. Schrijf u nu in voor een tweedaagse opleiding.

  Tijdens de opleiding leert u uw vaardigheden te optimaliseren en groeit u verder uit tot een excellente buitengerechtelijke conflictoplosser en een adequate bijstandsverlener in gerechtelijke oplossingsformats.

 • Webinars CONNECT 2.0 najaar

  U kan dit najaar nog deelnemen aan 3 webinars binnen het kader van CONNECT 2.0:

  - Ondernemen in de creatieve sectoren
  - Participatiemaatschappij Vlaanderen
  - Overdracht en overname

  Het project CONNECT 2.0 beoogt de adviesfunctie naar ondernemers te versterken.

 • Getuigschrift cassatie in strafzaken

  Advocaten die het getuigschrift ‘cassatie in strafzaken’ hebben behaald, moeten zowel in de cassatieakte als in de memorie vermelden dat zij houder zijn van dat getuigschrift.

 • Opleidingen en premie voor werkgevers/werknemers vrije beroepen

  Liberform biedt gratis opleidingen en opleidingspremies aan.

 • VJV organiseert: lunchcauserie met minister Geens over de rechtsstaat

  Op woensdag 18 oktober 2017 organiseert het VJV een lunchcauserie in Antwerpen, waarop minister van Justitie Koen Geens zijn beschouwingen geeft over de staat van onze rechtsstaat.

 • Uitnodiging algemene vergadering Voorzorgskas

  De Voorzorgskas voor advocaten, gerechtsdeurwaarders en andere zelfstandigen organiseert op 5 december 2017 zijn volgende algemene vergadering. Wie die wenst bij te wonen, wordt verzocht om de inschrijvingsstrook ingevuld en ondertekend terug te bezorgen voor 3 november 2017.

 • Uitbreiding Connect 2.0 naar advocatuur

  Vanaf dit najaar wordt het project Connect 2.0 van het Agentschap Innovatie & Ondernemen van het Vlaams Gewest uitgebreid naar het notariaat en de advocatuur. Voortaan kunnen ook advocaten deelnemen aan de webinars van Connect 2.0, die bovenal beogen de adviesfunctie van de beroepsbeoefenaars te versterken.

 • Nieuwe inkomensgrenzen juridische tweedelijnsbijstand

  Vanaf 1 september 2017 gelden nieuwe inkomensgrenzen voor de juridische tweedelijnsbijstand.

  U vindt de inkomensgrenzen bij de documenten.

 • Oproep kandidaten voorzitter beroepscommissie erkenning auto-experten

  Op 25 oktober 2017 zal de algemene vergadering een effectief en een plaatsvervangend lid aanwijzen voor de functie van voorzitter (Nederlandstalige zaken) van de Beroepscommissie voor Erkenning van de Experten overeenkomstig de Expertise en RDR-overeenkomst.

 • Tableau advocaten Hof van Cassatie

  De Balie van de Advocaten bij het Hof van Cassatie deelt hun bijgewerkte tableau voor het gerechtelijk jaar 2017-2018 mee.

 • Info rechtbanken

  Hier vindt u informatie over de rechtbanken en hoven.

 • Legal Clinic Migratierecht UGent

  De Universiteit van Gent zoekt advocaten die willen meewerken aan een Legal Clinic Migratierecht.

 • Maatschappelijk verantwoord ondernemen deel III

  De CCBE heeft jarenlang de ontwikkelingen met betrekking tot Maatschappelijk Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) gevolgd en de specifieke impact ervan op het juridisch beroep bestudeerd.

  Na twee eerdere uitgaven publiceerde de CCBE het derde deel van haar gids over maatschappelijk verantwoord ondernemen.

  Lees er hier meer over.

 • Oproep tot deelname call for evidence van de Europese Commissie over collectieve vorderingen tot staking en schadevergoeding

  U wordt uitgenodigd om deel te nemen aan de call for evidence van de Europese Commissie inzake de collectieve vorderingen tot staking en tot schadevergoeding.

 • Openingszittingen Vlaamse balies 2017-2018

  Noteer alvast de datum van de openingszitting van uw balie!

 • Voorzitters Conferenties Jonge Balies 2017-2018

  U vindt de lijst van de voorzitters van de Conferenties bij de documenten.

 • Stafhouders Vlaamse balies 2017-2018

  Vier nieuwe stafhouders starten op 1 september aan de balies van Mechelen, Gent, Brugge en Veurne.

 • Geen telefonische inlichtingen rechtbank eerste aanleg: vervolg

  De stafhouders van Oost-Vlaanderen hebben overleg gehad met de griffiers van de rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen over de weigering om de stand van zaken in correctionele zaken nog telefonisch mee te delen.

  Griffiers zullen na de zitting de zittingsrol inscannen en overmaken aan de balies die hem ter beschikking zullen stellen op het private luik van de website www.advocaat.be (informatie/Hoven en rechtbanken).

 • VJV organiseert: tweedaags internationaal Juristencongres der Lage Landen

  De Vlaamse Juristenvereniging organiseert op 25 en 26 september 2017 het Tweedaags internationaal juristencongres der Lage Landen.

 • Nieuwe release Salduz-webapplicatie

  Midden juli 2017 zal de nieuwe release van de Salduz-webapplicatie online staan. Die bevat enkele nieuwigheden voor de advocaat, maar verder vooral wijzigingen voor de verbalisanten.

 • Geen telefonische inlichtingen rechtbank eerste aanleg

  De rechtbanken van eerste aanleg Oost- en West-Vlaanderen geven geen telefonische inlichtingen meer over de inhoud van vonnissen.

 • Oproep kandidaten erkenningscommissie permanente vorming 2017-2020

  De algemene vergadering zal op haar vergadering van 27 september 2017 de leden van de erkenningscommissie permanente vorming aanwijzen.

  Kandidaat? Bezorg uw kandidatuur, met curriculum vitae, uiterlijk op 19 september 2017 om 12 u aan Orde van Vlaamse Balies t.a.v. mevrouw Leen Christiaens, Staatsbladsstraat 8, 1000 Brussel of per e-mail aan leen.christiaens@ordevanvlaamsebalies.be .

 • Oproep tot deelname onderzoek: identificatie van kwetsbare verdachten in een strafprocedure

  Om inzicht te verwerven in de huidige praktijk en de visies van advocaten wat betreft de kwetsbaarheid van verdachten neemt onderzoekster Lore Mergaerts (KUL) momenteel interviews af bij diverse strafrechtadvocaten.

  Uw bereidheid om deel te nemen aan het onderzoek zou dan ook ten zeerste worden gewaardeerd!

 • GDPR voor de advocaat

  Op de plenaire vergadering van de CCBE van 19 mei 2017 werd een praktische handleiding goedgekeurd die Europese advocaten kunnen gebruiken in het kader van de naleving van hun GDPR-verplichtingen (algemene gegevensbeschermingsverordening).

  U leest er hier meer over.

 • Info rechtbanken

  Hier vindt u informatie over de rechtbanken en hoven.

 • VJV organiseert: colloquium gezond recht

  Op 15 juni organiseert de Vlaamse Juristenvereniging een colloquium rond gezond recht in Antwerpen. Het belooft een interessante gedachtewisseling te worden tussen professionelen van de medische en juridische wereld.

 • Lijst contactgegevens DVZ

  De OVB bezorgt u een lijst met contactgegevens van de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ).

 • Mededeling EPI: regels voor verschillende vormen van fouillering in de gevangenis

  Het directoraat-generaal penitentiaire inrichtingen (EPI) verspreidde een collectieve brief die de regels uiteenzet voor verschillende vormen van fouillering in de gevangenis.

 • RegSol: activa nakijken

  Kijk vóór 10 mei zeker de activa in de openstaande faillissementen in Regsol na. Zo vermijdt u vergissingen bij de berekening van de retributie.

 • Schematisch overzicht bekrachtiging akkoorden familiale geschillen

  In de bijgevoegde tekst wordt een schematisch overzicht geboden van de verschillende manieren om akkoorden te laten bekrachtigen door de familierechtbank. Het tijdstip waarop partijen hun akkoord willen vastleggen (vóór een procedure, op de inleidende zitting, in de loop van het geding) is daarbij van belang.

 • Tax, Audit & Accountancy: gratis tijdschrift over bedrijfsrevisoraat.

  Het tijdschrift Tax, Audit & Accountancy (TAA) is een informatief tijdschrift over het bedrijfsrevisoraat. Geïnteresseerde advocaten kunnen dat tijdschrift gratis ontvangen.

 • Bemiddeling, wat vindt u daarvan?

  De Universiteit Gent doet onderzoek naar de houding van de Belgische advocatuur over bemiddeling als alternatieve wijze van geschillenoplossing in de zin van Deel VII van het Gerechtelijk Wetboek.

  In dit kader wordt onderzocht hoe de Belgische advocaat staat tegenover specifieke denkpistes die de Belgische wetgever kan volgen met het oog op de optimalisering en stimulering van bemiddeling. Daarbij wordt eveneens gepolst naar de rol die de Belgische advocaat zich in deze context in de toekomst wilt aanmeten.

  Klik door naar het artikel om deel te nemen aan de enquête.

 • Lijst van door de directeur-generaal van het DGEPI aangewezen personen

  Het directoraat-generaal Penitentiaire Inrichtingen (EPI) meldt dat de bijlage van de collectieve brief nr. 142 ‘Nieuwe definitie directeur’ recent werd geactualiseerd. Die bijlage bevat de lijst van personen die zijn aangewezen om onder het gezag van het inrichtingshoofd de taken uit te voeren die de wet aan de directeur heeft toevertrouwd.

 • Congres Avocats.be

  Op 18 mei organiseert Avocats.be een congres Rebondir in Charleroi.

 • Info rechtbanken

  Hier vindt u informatie over de rechtbanken en hoven.

 • Internering: aanduiding psychiatrische afdeling

  Het directoraat-generaal penitentiaire inrichtingen (EPI) doet een mededeling over de overbrenging van geïnterneerden naar de psychiatrische afdeling van een aantal gevangenissen.

 • Nieuwe Salduzgedragscode

  De OVB heeft een nieuwe Salduzgedragscode uitgewerkt, rekening houdend met de wijzigingen aangebracht door de Salduz bis-wet en de meer actieve rol die de advocaat tijdens het verhoor krijgt toebedeeld.

 • De Voorzorgskas heeft aandacht voor beleggen op ethisch verantwoorde wijze

  De Voorzorgskas voor advocaten, gerechtsdeurwaarders en andere zelfstandigen (VKAG) deelt mee aandacht te hebben voor het feit dat de beleggingen voor de VKAG op ethisch verantwoorde wijze geschieden.

 • Studiedag deontologie en publiekrecht

  "Balie/Burgers/Besturen & deontologie. Naar een eigen deontologie voor de publiekrechtelijke advocatuur?"

  Op dinsdag 25 april organiseert die Keure een studiemiddag in Gent over de interactie tussen publiekrechtelijke procedures en de deontologie.

 • Betwisting toelaatbaarheidsdatum voorwaardelijke invrijheidstelling

  Het directoraat-generaal Penitentiaire Inrichtingen (EPI) deelt mee dat de strafuitvoeringsrechtbank de uiteindelijke verantwoordelijkheid draagt voor de berekening van de toelaatbaarheid tot de voorwaardelijke invrijheidstelling.

 • Enquête minnelijke schikking in de familierechtbank

  De Universiteit Gent organiseert een wetenschappelijke studie over minnelijke schikkingen in familiale materies. Deelnemen kan tot 31 maart 2017 en neemt slechts 10 à 15 minuten in beslag.

 • Info rechtbanken

  Hier vindt u informatie over de rechtbanken en hoven.

 • Vacature CCBE

  De CCBE - Council of Bars and Law Societies - is op zoek naar een advocaat voor het Europees Hof van de Rechten van de Mens. Kandidaturen moeten voor 28 februari ingediend worden via www.coe-recruitment.com.

 • Enquête minnelijke schikking in de familierechtbank

  Via deze link (https://www.survey.ugent.be/lime/index.php/275449/lang-nl) kunt u deelnemen aan de enquête "Minnelijke schikking in de familierechtbank" van een doctoraatsstudente aan de Universiteit Gent.

 • Nota artikel 39/73 Vreemdelingenwet en de vraag om gehoord te worden

  Mr. Luc Denys, voorzitter van de commissie vreemdelingenrecht, schreef een nota over de toepassing van artikel 39/73 Vreemdelingenwet. Hij hamert erop om omzichtig om te springen met de vraag om gehoord te worden.

 • Info rechtbanken

  Hier vindt u informatie over de rechtbanken en hoven.

 • Permanentie dienst advocaten CGVS eindejaarsperiode

  Hier vindt u de permanentie tijdens de eindejaarsperiode bij het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen.

 • Info rechtbanken

  Hier vindt u informatie over o.a. de rechtbanken en hoven.

 • Advocaten, witwas en beroepsgeheim

  Op donderdag 1 december 2016 van 17u tot 19u, kunt u in Kortrijk deelnemen aan een evenement over de advocaten, witwas en het beroepsgeheim.

  Dat evenement is een samenwerking tussen de balies van Kortrijk, Lille en Tournai en de Orde van Vlaamse Balies.

 • NOAB houdt opendeurdag in Brussels Justitiepaleis

  Op zaterdag 3 december 2016 organiseert de balie van Brussel (Nederlandse en Franse Orde) een opendeurdag in het Brusselse gerechtsgebouw aan het Poelaertplein. Elke advocaat is natuurlijk ook welkom!

 • Info rechtbanken

  Hier vindt u informatie over o.a. de rechtbanken en hoven.

 • VJV organiseert: Recht en Humor

  Op 2 december organiseert de Vlaamse Juristenvereniging een avondactiviteit over recht en humor. Die twee combineren is en blijft een moeilijke oefening. Jogchum Vrielink, Bert Kruismans en Fernand Keuleneer debatteren over recht, humor en hun onderlinge relatie.

 • Wenst u Ombudsman voor de Handel te worden?

  Wenst u deel uit te maken van het verzoeningspanel van de Ombudsman voor de Handel? Dien dan nu uw kandidatuur in.

  De Ombudsman voor de Handel is een vzw die als doel heeft geschillen tussen consumenten en handelaars te regelen. Zij werken met een team van zelfstandige verzoeners die de partijen een oplossing voor hun geschil aanreiken. De Ombudsman zal begin 2017 operationeel worden.

 • Info rechtbanken

  Hier vindt u informatie over o.a. de rechtbanken en hoven.

 • Nood aan sensibilisering schuldbemiddelaars: kosten kinderopvang zijn sociaal belangrijk

  Schuldbemiddelaars blijken vaak geen plaats te maken voor kosten inzake kinderopvang. Dat is nochtans belangrijk vanuit sociaal oogpunt. De OVB communiceert in dat kader een nota van de VVSG om schuldbemiddelaars hiervoor te sensibiliseren.

 • Info rechtbanken

  Hier vindt u informatie over o.a. de rechtbanken en hoven.

 • Info rechtbanken

  Hier vindt u informatie over o.a. de rechtbanken en hoven.

 • Oproep kandidaten Commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders

  Geïnteresseerde advocaten kunnen zich kandidaat stellen voor een mandaat als lid van de Commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders.

 • Samenstelling Commissie van Experten discriminatiebestrijding

  Tijdens de zomer werd de Commissie van Experten samengesteld ter uitvoering van art. 52 van de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie.

 • Liberform: enquête over personeelsbeleid bij vrije beroepen

  Om een breder inzicht te krijgen in het personeelsbeleid bij vrije beroepen en een betere ondersteuning te kunnen aanbieden, stelden Liberform en de Federatie Vrije Beroepen een enquête op.

  Mogen wij enkele minuten van uw tijd vragen om die enquête in te vullen?

 • Samenstelling Bureau en Commissies Hoge Raad voor de Justitie

  U leest hier de samenstelling van het Bureau en de Commissies van de Hoge Raad voor de Justitie, evenals de beurtrol voor het voorzitterschap.

 • Beslagberichten in CBB enkel elektronisch te consulteren via het DPA

  Advocaten aan een Vlaamse balie hebben toegang tot het CBB via het Digitaal Platform voor de Advocaat.

  Artikel 1391 van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat advocaten enkel toegang kunnen krijgen tot het CBB via de respectievelijke beroepsorganisaties. Dat betekent dat rechtbanken geen gevolg meer mogen geven aan een verzoek van advocaten een opzoeking te doen.

 • IBA: practical guide on business and human hights for the legal profession

  De IBA (International Bar Association) werkte een gids uit die de advocatuur moet helpen om te gaan met vragen rond mensenrechten waarmee ze worden geconfronteerd. U vindt die gids op het privaat luik van de OVB.

 • OP.RECHT.MECHELEN

  In het kader van het stadsfestival OP.RECHT.MECHELEN worden enkele conferenties georganiseerd, waar de toekomst van justitie centraal staat. Meer info vindt u hier.

 • rechtbanken-tribunaux.be

  De magistratuur heeft een nieuwe website: www.rechtbanken-tribunaux.be.

 • ASF organiseert: lawyering for change

  Advocaten Zonder Grenzen organiseert op 30 november en 1 december 2016 in Brussel een conferentie 'Lawyering for change', waar advocaten, juristen en sociale actoren uit Centraal-Afrika, Zuidoost-Azië, de Maghreb, Noord-Amerika en Europa ervaringen uit hun landen zullen uitwisselen. Het initiatief wil zo de inzet inzake rechtstoegang en ontwikkeling openbreken.

 • Info rechtbanken

  Hier vindt u informatie over de rechtbanken en hoven.

 • VJV organiseert: colloquium stadsgeheim

  Op 29 september organiseert het VJV (Vlaamse Juristenvereniging) een colloquium over "stadsgeheim" en het transparantiebeginsel. Openbaarheid van bestuur is niet langer een ver ideaal, maar dagelijkse realiteit voor eenieder die bezig is met het functioneren van de overheid. De Tilburgse hoogleraar Paul Frissen en de Gentse ombudsvrouw Rita Passemiers wisselen gedachten en ervaringen uit.

 • Samenstelling raad van bestuur Diplad

  Hier vindt u een overzicht van de bestuurders van Diplad.

 • Balie Limburg

  Op 1 september fuseren de Ordes van Advocaten van Tongeren en Hasselt tot één balie Limburg. Alle online applicaties (denk aan de Salduzapplicatie en de BJB- en beroepsopleidingsmodule op het privaat luik) worden door Diplad aangepast naar die nieuwe situatie.

 • Kijk uit voor phishing

  U ontvangt ze vast ook wel, phishing mails, maar hoe herkent u ze het best en hoe moet u ermee omgaan? Diplad zet de info op een rij.

 • Info rechtbanken

  Hier vindt u informatie over de rechtbanken en hoven.

 • Info rechtbanken

  Hier vindt u informatie over de rechtbanken en hoven.

 • Waalse balies: stafhouders en voorzitters Conferenties 2016-2017

  De lijst met Waalse stafhouders en voorzitters van de Conferenties 2016-2017 vindt u bij de documenten.

 • Voorzitters Conferenties Jonge Balies 2016-2017

  U vindt de lijst van de voorzitters van de Conferenties bij de documenten.

 • Samenstelling algemene vergadering 2016-2018

  Hier vindt u de samenstelling van de algemene vergadering vanaf 1 september 2016 en de data waarop dat 'advocatenparlement' bijeen komt.

 • Stafhouders Vlaamse balies 2016-2017

  Begin september starten nieuwe stafhouders aan 9 Vlaamse balies.

  U vindt hier een volledig overzicht van alle Vlaamse stafhouders met hun contactgegevens.

 • Openingszittingen 2016-2017

  Noteer alvast de datum van de openingszitting van uw balie!

 • Samenstelling Hoge Raad voor de Justitie 2016-2020

  Op 8 juli 2016 verscheen de samenstelling van de Hoge Raad voor de Justitie voor de mandaatperiode 2016-2020 in het Belgisch Staatsblad.

 • Staten-generaal familierecht OBFG

  Op 9 september 2016 organiseert de OBFG voor de tweede maal een staten-generaal over familierecht.

 • Info rechtbanken

  Hier vindt u informatie over de rechtbanken en hoven.

 • Tuchtzitting gevangenis Brugge: nieuwe regeling

  Een nieuwe interne regeling van tuchtzittingen in de gevangenis van Brugge heeft ook gevolgen voor de mogelijkheid om met uw cliënt te overleggen.

 • Oproep kandidaatstelling Commissie van Advies voor Vreemdelingen

  De mandaten van de Commissie van Advies voor Vreemdelingen zijn afgelopen, waardoor de Commissie niet meer kan vergaderen. Daarom werd op 15 april in het BS een oproep gepubliceerd voor kandidaten. Er is nood aan een kandidaat-effectief lid, en twee kandidaten-plaatsvervangende leden.

 • Info rechtbanken

  Hier vindt u informatie over de rechtbanken en hoven.

 • Info rechtbanken

  Hier vindt u informatie over de rechtbanken en hoven.

 • Centraal Aanmeldpunt Drugs moet haar werkzaamheden stopzetten

  In elke gevangenis was er een centraal aanmeldpunt (CAP) werkzaam dat gedetineerden begeleidde naar de drughulpverlening binnen en buiten de gevangenis. Omdat het CAP geen overheidsfinanciering meer krijgt, zijn ze genoodzaakt hun dienstverlening in de Belgische gevangenissen stop te zetten vanaf 1 mei 2016.

 • Liberform - Premies voor opleidingen personeel

  Liberform is een opleidingscentrum dat zich toespitst op de sector van het vrije beroep. De ideale partner voor de werkgever die op zoek is naar goede opleidingen voor zijn werknemers, voor werknemers die zich willen bijscholen en voor iedereen die de sector van het vrije beroep wil leren kennen.

  Sinds vorige week kunnen werkgevers ook premies aanvragen voor opleidingen die werknemers of zijzelf volgen.

 • Oproep kandidaten voorzitterschap Regionale Kamer van Beroep Brussels Hoofdstedelijk Gewest

  Advocaten met minstens tien jaar ervaring in het ambtenarenrecht kunnen zich kandidaat stellen voor het effectieve of plaatsvervangende voorzitterschap van de Regionale Kamer van Beroep van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

 • Colloquium begrijpelijke rechtstaal

  Hoe kan onze rechtstaal begrijpelijker worden zonder aan juridische nauwkeurigheid in te boeten? Ontdek het op een colloquium over begrijpelijke rechtstaal op 20 mei in Brussel.

 • Onderzoek Europese Commissie procesrecht lidstaten

  De Orde van Vlaamse Balies roept op om mee te werken aan een onderzoek van de Europese Commissie over het procesrecht van de lidstaten (vooral met betrekking tot wederzijds vertrouwen, vrij verkeer van rechterlijke uitspraken en de handhaving van consumentenrechten).

 • Info rechtbanken

  Hier vindt u informatie over de rechtbanken en hoven.

 • Vlaams Juristen Golftornooi

  Kom op 10 juni een balletje slaan op het 27ste Vlaams Juristen Golftornooi in Houthalen.

 • 1000 Zonnen zoekt toffe jongens en meisjes die papa of mama een dagje op kantoor volgen

  De redactie van het populaire zomerprogramma '1000 Zonnen' is op zoek naar mama's of papa's die minstens 2 kinderen hebben tussen 7 en 14 jaar en die nieuwsgierig zijn naar het advocatenberoep van mama of papa. Wat doen jullie eigenlijk de hele dag?

 • Nieuwe inkomensgrenzen juridische tweedelijnsbijstand sinds 01/04/2016

  Vanaf 1 april 2016 gelden nieuwe inkomensgrenzen voor de juridische tweedelijnsbijstand.

 • Informatieplicht van de advocaat

  De Orde van Vlaamse Balies heeft, voor wat de informatieverplichting betreft, aan de hand van een formulier een praktische leidraad ontwikkeld. Zo hoopt ze voor de individuele advocaat een praktische ondersteuning te bieden over het naleven van de informatieverplichtingen. Dat model is nu aangepast, sinds het ontstaan van de Ombudsdienst Consumentengeschillen Advocatuur.

  U kan hier een blanco model van het formulier en een ingevuld voorbeeld terugvinden.

 • www.rechtbanken-tribunaux.be

  Het is niet altijd gemakkelijk om de nodige informatie over de hoven en rechtbanken op het internet terug te vinden. Met de nieuwe website www.rechtbanken-tribunaux.be is dat probleem nu van de baan.

 • Het vrij beroep anno 2016: bankroet of doorstart? Jura Falconis Studiedag 2016

  Op 29 april 2016 organiseert Jura Falconis in Leuven een studiedag over de toekomst van het vrij beroep.

 • Waarschuwing witwascel

  De witwascel publiceert een geactualiseerde lijst van de landen met strategische tekortkomingen op het gebied van de bestrijding van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme. Advocaten moeten daarbij maatregelen nemen, zoals een verscherpt klantenonderzoek.

 • Klacht bij de Ombudsdienst, raadpleeg uw stafhouder!

  Wordt u geconfronteerd met een klacht bij de ombudsman? Raadpleeg dan onverwijld uw stafhouder. Meer info over de Ombudsdienst leest u hier.

 • Online juridische platformen

  Wordt u aangeschreven door online juridische platformen om mee te werken als juridische dienstverlener? De Orde van Vlaamse Balies herinnert aan het verbod op dichotomie en heeft een raadsman aangesteld om de werkwijze van die platformen te onderzoeken.

 • Raadkamer Brussel: zittingsrollen

  U kunt de zittingsrollen voor de raadkamer Brussel consulteren op het privaat luik van de OVB.

 • Info rechtbanken

  Hier vindt u informatie over de rechtbanken en hoven.

 • Steunpunt bestrijding armoede publiceert online beslissingen

  Het Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting publiceert online beslissingen van verschillende hoven en rechtbanken die interessant zijn in het kader van de evaluatie van de effectiviteit van rechten van mensen in armoede.

  De beslissingen worden samengevat, krijgen trefwoorden en worden onder rubrieken op een specifieke webpagina gepubliceerd.

 • Info rechtbanken

  Hier vindt u informatie over de rechtbanken en hoven.

 • Tarifering schuldbemiddelingsrekeningen

  Toelichting bij de beheerskosten die begin 2016 voor alle schuldbemiddelingsrekeningen werden afgehouden.

 • Info rechtbanken

  Hier vindt u informatie over de rechtbanken en hoven.

 • Houders getuigschrift 'bijzondere opleiding cassatieprocedure in strafzaken'

  Raadpleeg hier de lijst van advocaten die houder zijn van het getuigschrift 'bijzondere opleiding cassatieprocedure in strafzaken'.

  U vindt de lijst ook terug op www.advocaat.be -> ik zoek een advocaat, onderaan de zoekmodule.

 • Vanaf 1 februari 2016 cassatieberoep in strafzaken enkel door advocaat met getuigschrift

  Op 1 februari 2015 traden de nieuwe regels inzake het cassatieberoep in strafzaken in werking. Cassatieberoep kan sindsdien enkel worden ingesteld door een advocaat. Vanaf 1 februari 2016 wordt dat nog verstrengd.

 • Info rechtbanken

  Hier vindt u informatie over de rechtbanken en hoven.

 • Oproep kandidaat-leden (advocaten) Hoge Raad voor de Justitie

  In het Belgisch Staatsblad verscheen de oproep tot kandidaten voor een mandaat van lid niet-magistraat bij de Hoge Raad voor de Justitie. Voor het Nederlandstalige college zijn vier mandaten voor advocaten vacant.

 • Diplad zoekt IT-ers

  Vereenvoudiging van de dagelijkse taken van de advocaat en zijn medewerkers en de interactie met justitie en confraters efficiënter laten verlopen, dat is de ambitie van Diplad. Ook in 2016 zet Diplad zich daar 100 % voor in.

  Daarom werft Diplad een senior functioneel/technisch analist en een medewerker voor de service desk aan.

 • DPA-diensten binnenkort ook via eigen advocatensoftware

  Weldra zullen de diensten die aangeboden worden op het DPA bereikbaar zijn vanuit de software voor advocatenkantoren, op voorwaarde dat de softwareleverancier dat ondersteunt.

 • Bestekvoorwaarden en overheidsopdrachten en het no cure no pay-beginsel

  De Orde van Vlaamse Balies verneemt dat sommige bestekvoorwaarden een volledige no cure no pay bevatten.
  We brengen de principes die gelden voor elke opdracht in herinnering.

 • Info rechtbanken

  Hier vindt u informatie over de rechtbanken en hoven.

 • Lijst gegevens ambtenaren DVZ

  Hier vindt u een handige lijst met de gegevens van de ambtenaren van de Dienst Vreemdelingenzaken.

 • Nuttige juridische websites en databanken

  Hier vindt u een verzameling van websites en databanken waarop juridische opzoekingen kunnen gebeuren.

 • Arbeids- en loonsvoorwaarden voor bedienden advocatenkantoor: sectoraal akkoord 2015-2016

  In de schoot van het Paritair Comité voor de vrije beroepen, dat zich ook richt op de bedienden in een advocatenkantoor, kwamen werkgevers- en werknemersorganisaties tot een akkoord over de loons- en arbeidsvoorwaarden voor de periode 2015-2016.

 • Oproep kandidaten commissie van experts discriminatiebestrijding

  Advocaten kunnen zich bij de OVB aanmelden als kandidaat voor de Commissie van experts opgericht ter uitvoering van artikel 52 van de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie.

 • Impact van nieuwe btw-opeisbaarheidsregels vanaf 1 januari 2016

  Vanaf 1 januari 2016 wijzigen de btw-opeisbaarheidsregels. Voor facturatie aan particuliere cliënten verandert er niets (btw opeisbaar bij betaling door cliënt). Voor facturatie aan overheden zal voortaan dezelfde regel gelden (opeisbaarheid uitgesteld totdat de cliënt betaalt). Voor btw-plichtige cliënten zal de opeisbaarheid in principe samenvallen met het tijdstip van facturatie, wat belangrijk is bij het versturen van provisie- of voorschotfacturen.

 • Centralisatie beheer gerechtelijke consignaties

  Vanaf 1 januari 2016 verloopt het beheer van de gerechtelijke consignaties gecentraliseerd bij de Deposito- en Consignatiekas te Brussel. Advocaten zullen bijgevolg niet meer terechtkunnen met de lokale agentschappen bij de hypotheekbewaarders in de verschillende gerechtelijke arrondissementen. Hier vindt u de nieuwe contactgegevens.

 • bMediation organiseert: opleiding bemiddeling in Hasselt

  bMediation organiseert een cursus in Hasselt om erkend bemiddelaar te worden in burgerlijke en handelszaken.

 • Verzoekschrift EHRM (beetje) gewijzigd vanaf 1 januari 2016

  Vanaf 1 januari 2016 moet het verzoekschrift bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens enkele extra vermeldingen bevatten om geldig te zijn.

 • Sociale bijdragen zelfstandigen: enkele verduidelijkingen

  In de Commissie Bedrijfsleven gaf minister Borsus antwoord op enkele parlementaire vragen over de berekening en gelijkstelling van de sociale bijdragen van zelfstandigen.

 • VJV organiseert: het grote rechtenopleidingsdebat

  Op donderdag 3 december gaat juridisch Vlaanderen geciviliseerd in de clinch over de eigen toekomst. De Vlaamse Juristenvereniging organiseert dan in Leuven een debatavond over de rechtenopleiding. Denk mee over hoe u zelf opgeleid had willen zijn en hoe we toekomstige juristen voorbereiden op de vele uitdagingen die onze rechtsstaat rijk is.

 • Sluit u als arbiter aan bij VOBA

  VOBA, de Vlaamse Organisatie voor Bemiddeling en Arbitrage, treedt op als referentieorganisme voor bemiddeling en arbitrage in Vlaanderen en Brussel. Ze promoot bemiddeling en arbitrage als volwaardig alternatief voor de traditionele wijze van geschillenregeling.

  Naar aanleiding van haar nieuwe arbitragereglement update VOBA haar lijst met aangesloten arbiters. Wilt u ook opgenomen worden op de lijst van VOBA-arbiters? Laat het ons dan zeker weten!

 • Balie Limburg in de steigers

  Op 30 oktober 2015 maakten balie Tongeren en balie Hasselt bekend dat ze een eengemaakte baliestructuur willen ontwikkelen. Balie Limburg zou een balie van meer dan 1.000 advocaten worden, binnen het gerechtelijk arrondissement Limburg, ressort Antwerpen. De balie zou er vanaf 1 september 2016 moeten komen.

 • Info rechtbanken

  Hier vindt u informatie over de rechtbanken en hoven.

 • Online juridische platformen en uw deontologie

  Wordt u aangeschreven door online juridische platformen om mee te werken als juridische dienstverlener? Let dan op voor de voorwaarden die u opgelegd worden. Ze zijn niet allemaal deontologisch aanvaardbaar.

 • Info rechtbanken

  Hier vindt u informatie over de rechtbanken en hoven.

 • Info rechtbanken

  Hier vindt u informatie over de rechtbanken en hoven.

 • Rechtsanwalt in Duitsland worden

  Advocaten uit de EU, de Europese Economische Ruimte of Zwitserland kunnen via een 'aptitude test' de titel krijgen van Rechtsanwalt in Duitsland. Ze krijgen daarmee dezelfde rechten als Duitse advocaten en mogen die titel zowel gebruiken in Duitsland als in hun eigen land.

 • Schrijf u nu in voor het VOBA Congres "Arbitrage! Te duur?"

  Op 27 oktober organiseert VOBA een congres in Antwerpen rond het thema "Arbitrage": wat is dat en waarom hebben ondernemers er geen vertrouwen (meer) in?

  Schrijf u nu in en ontdek o.a. hoe arbitrage een waardevol alternatief biedt voor de traditionele wijze van geschillenbeslechting en hoe het volledig vernieuwde VOBA-arbitragereglement arbitrage sneller en eenvoudiger maakt.

 • Info rechtbanken

  Hier vindt u informatie over de rechtbanken en hoven.

 • Open Monumentendag in het Leuvense gerechtsgebouw

  Zondag 13 september worden in Leuven, ter gelegenheid van Open Monumentendag, de hulpgevangenis en het gerechtsgebouw opengesteld voor bezoekers. Professionele gidsen geven rondleidingen door het gerechtsgebouw en advocaten en andere actoren lichten de werking van de advocatuur toe.

 • Eedaflegging

  Advocatennet.be volgde de eedaflegging van de advocaten-stagiairs in de plechtige zittingszaal van het hof van beroep van Antwerpen, Brussel en Gent.

 • Nieuw vademecum juridische tweedelijnsbijstand en nieuwe inkomensgrenzen

  Een nieuw vademecum en nieuwe inkomensgrenzen vanaf 1 september 2015.

 • Info rechtbanken

  Hier vindt u informatie over de rechtbanken en hoven.

 • China maakt jacht op mensenrechtenadvocaten - Briefschrijfactie Amnesty International

  De Chinese politie treedt momenteel hard op tegen mensenrechtenadvocaten in het hele land.

  Schrijf een brief voor 5 september 2015 en roep de Chinese autoriteiten op alle mensenrechtenadvocaten die uitsluitend vastzitten omdat ze opkwamen voor de mensenrechten onmiddellijk en onvoorwaardelijk vrij te laten.

 • Wet tijdelijk huisverbod kent weinig succes

  De wet tijdelijk huisverbod wordt voorlopig nauwelijks gebruikt. De minister van Justitie legde in de Kamercommissie Justitie uit hoe dat komt en gaf cijfers over de toepassing van die wet. Daarnaast lichtte hij zijn verdere plannen voor de wet toe.

 • Tolken bij bemiddeling: vul de enquête in

  Het EU-project Understanding Justice onderzoekt het tolken in burgerlijke procedures en meer in het bijzonder bij bemiddeling.

  Neem deel aan de enquête via deze link: www.understandingjusticeproject.com/survey.html en help zo het onderzoek verder.

 • Info rechtbanken

  Hier vindt u informatie over de rechtbanken en hoven.

 • Oproep kandidaten tuchtcommissies gerechtsdeurwaarders

  In het Belgisch Staatsblad van 23 juli 2015 verscheen een oproep tot kandidaten (externe leden, waaronder advocaten) voor de samenstelling van de tuchtcommissies voor de gerechtsdeurwaarders.

 • Salduzbijstand enkel voor eigen cliënteel

  Advocaten die door de permanentiedienst enkel gebeld willen worden om Salduzbijstand te verlenen aan eigen cliënten, lezen hier hoe dat moet.

 • Actualisering richtlijn gebruik fax Raad van State

  Op 16 juni 2015 actualiseerde de Raad van State zijn richtlijn van 15 februari 2013 over het gebruik van het faxapparaat en de elektronische procedure bij de Raad van State buiten de diensturen. Zo moeten verzoekers die menen dat hun verzoekschrift zodanig spoedeisend is dat het onmiddellijke reactie behoeft telefonisch contact opnemen met de Raad van State.

 • Info rechtbanken

  Hier vindt u informatie over de rechtbanken en hoven.

 • Info rechtbanken

  Hier vindt u informatie over de rechtbanken en hoven.

 • Stevens III verschenen - een must voor elke advocaat

  Vrijdag 12 juni 2015 werd in een academische zitting te Antwerpen het boek 'Advocatuur. Regels & Deontologie', derde editie van het standaardwerk van gewezen OVB-voorzitter Jo Stevens voorgesteld.

 • Contactpunt actoren Justitie bij Hoge Raad voor de Justitie

  De Hoge Raad voor de Justitie heeft op zijn website een contactpunt voor de actoren van Justitie opgericht, waardoor die gemakkelijker hun inbreng kunnen doen.

 • Aantal echtscheidingen daalt

  Hoewel bij de invoering van de schuldloze echtscheiding in 2007 gevreesd werd dat het aantal echtscheidingen zou toenemen, blijkt dat uiteindelijk niet het geval te zijn.

 • Vierjarige beroepsopleidingscyclus cassatieprocedures 2015-2019

  De balie van de Orde van Advocaten bij het Hof van Cassatie meldt dat met het volgende gerechtelijk jaar een nieuwe vierjarige beroepsopleidingscyclus in de cassatieprocedures 2015-2019 begint.

 • Class actions: minister Peeters belooft evaluatie

  In de Kamercommissie Bedrijfsleven kreeg minister van Economie, Kris Peeters, afgelopen dinsdag vragen over de wet betreffende de rechtsvordering tot collectief herstel, beter bekend als de class action-wet.

 • Herziening rechtspraak Grondwettelijk Hof rechtsplegingsvergoeding, ook in fiscale zaken voor burgerlijke rechter

  Arrest nr. 70/2015 van het Grondwettelijk Hof van 21 mei 2015 past de herziening van de rechtspraak ten aanzien van de rechtsplegingsvergoeding toe in fiscale zaken die voor de burgerlijke rechter gevoerd worden.

 • Minimumvergoedingen stagiairs aangepast vanaf 1 september 2015

  Vanaf 1 september 2015 worden de minimumvergoedingen van stagiairs verhoogd met 50 euro. Een eerstejaarsstagiair ontvangt vanaf dan minimaal 1 350 euro. Vanaf het tweede stagejaar bedraagt de minimumvergoeding 1 900 euro.

 • Boete voor advocaat wegens kennelijk onrechtmatig beroep RvV kan niet

  De FOD Financiën erkent haar vergissing. Een boete wegens kennelijk onrechtmatig beroep opgelegd door de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen mag niet opgelegd worden aan de advocaat in plaats van aan de cliënt.

 • Info rechtbanken

  Hier vindt u informatie over de rechtbanken en hoven.

 • Enquête justitie en bemiddeling nog tot 18 mei

  Tot 18 mei kunt u via deze link (https://limesurvey.uhasselt.be/limesurvey/index.php?sid=95772&lang=nl) nog deelnemen aan de enquête "Justitie en bemiddeling" van een doctoraatsstudente aan de UHasselt.

 • 25 april: Opendeurdag in Brussel, Antwerpen, Gent en Brugge

  Op zaterdag 25 april organiseren de balies van Brussel-NL, Antwerpen, Gent en Brugge een opendeurdag voor het publiek.
  U komt toch ook?

 • Stageplaats vrij?

  Plaats uw stageplaats op www.advocaat.be zodat kandidaat-stagiairs u terugvinden.

  Vergeet zeker ook geen seintje te geven zodra uw stageplaats is ingevuld, zodat wij onze website up-to-date kunnen houden.

 • 26ste editie van het Vlaams Juristen Golftornooi

  Op 22 mei kunt u een balletje slaan samen met uw collega-juristen op het 26ste Vlaams Juristen Golftornooi. Beginner of gevorderde? Supporter of golfer? Iedereen is welkom. De enige vereiste is een maximale handicap van 36 voor het tornooi op het 18 holes parcours.

 • Info rechtbanken

  Hier vindt u informatie over de rechtbanken en hoven.

 • Info CTIF-CFI (witwascel)

  De OVB benadrukt dat alle communicatie tussen advocaten en de Cel voor Financiële Informatieverwerking (CFI) via de stafhouder moet verlopen (melding en verdere inlichtingen). Gelieve dus, zoals in het verleden, uw meldingen via de stafhouder over te maken.

  Voor bijkomende informatie kunt u terecht op www.advocaat.be/witwaspreventie en op www.ctif-cfi.be.

  De CFI wijst er de advocaten op dat haar e-mailadres info@ctif-cfi.be is, en niet info@cfi.be.

 • Oproep Vereniging van Vlaamse Huisvestingsmaatschappijen

  De reeks 'Roots' in het tijdschrift van de Vereniging van Vlaamse Huisvestingsmaatschappijen (VVH) brengt verhalen van mensen die zijn opgegroeid in een sociale woonwijk en nadien succesvol werden. In de volgende editie wil ze graag het verhaal van een advocaat belichten.

  Eerder in de reeks verscheen ook al het succesverhaal van o.a.: Gène Bervoets, Bilal Benyaich en Marc Descheemaecker.

 • Meldingsplicht Privacycommissie: verduidelijking

  Advocaten vallen onder de meldingsplicht zoals bedoeld in de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. Via de website van de Privacycommissie kunt u daarvoor een formulier downloaden, invullen en opsturen.

 • Nieuwe uitgave Larcier: Duiding deontologie advocatuur

  In de reeks "Duiding" van Larcier verschijnt weldra de nieuwe uitgave "Deontologie juridische beroepen - Advocatuur" met voormalig OVB-bestuurder Edward Janssens als editor.

 • Alarmdag 20 maart

  Op 20 maart 2015 organiseert de rechterlijke macht een Alarmdag om het publiek te informeren over de stand van zaken bij justitie en over de geplande maatregelen die het functioneren ervan aantasten.

  Alle magistraten en griffiers (in zwarte toga), de secretarissen, leden en het personeel van Rechterlijk Orde worden zonder uitzondering opgeroepen om deel te nemen aan deze actiedag in Brussel. De OVB steunt de actie.

 • Enquête bemiddeling en justitie

  Neem hier deel aan de enquête over bemiddeling en justitie en draag zo bij aan een onderzoek dat concrete voorstellen wil formuleren om de verhouding tussen beide te optimaliseren en het wettelijk kader voor bemiddeling wil verbeteren.

 • Waarschuwing witwascel

  De witwascel publiceert een geactualiseerde lijst van de landen met strategische tekortkomingen op het gebied van de bestrijding van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme. Advocaten moeten daarbij maatregelen nemen, zoals een verscherpt klantenonderzoek.

 • Red flags voor witwaspraktijken

  Let op voor dubieuze e-mails waarin oplichters contact zoeken met advocaten om geld wit te wassen.

 • Justitiebarometer 2014

  Op 25 februari 2015 stelde de Hoge Raad voor de Justitie de 4de Justitiebarometer voor, waarin de Belgische bevolking werd gevraagd naar haar mening over justitie.

  Hoewel 6 op 10 respondenten zich overwegend positief toont en vertrouwen heeft in justitie, vindt het merendeel dat procedures te lang duren en dat ze onvoldoende duidelijke informatie krijgt over de werking en de resultaten van de procedure.

  De overgrote meerderheid toont zich voorstander van bemiddeling, wat de OVB sterkt in haar streven de advocatuur en de rechtzoekenden warm te maken voor buitengerechtelijke geschillenafhandeling.

 • Meldingsverplichting Privacycommissie

  Advocaten vallen onder de meldingsplicht zoals bedoeld in de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. Via de website van de Privacycommissie kunt u daarvoor een formulier downloaden, invullen en opsturen.

 • Fotowedstrijd balie Bergen - gerechtsoord(en)

  De balie van Bergen organiseert een fotowedstrijd met als thema "Gerechtsoord(en)".
  Deelnemen? Stuur maximaal 5 zwart-witfoto's binnen dat thema op naar de balie van Bergen en maak kans om uw foto's tentoongesteld te zien in het gerechtsgebouw in Bergen, in het kader van MONS 2015, culturele hoofdstad van Europa.

 • Info rechtbanken

  Hier vindt u informatie over de rechtbanken en hoven.

 • Mailgroep LawyersBelgium

  Advocaten kunnen zich aansluiten op de mailgroep LawyersBelgium en zo actuele wetgeving, rechtspraak etc. op de voet opvolgen.

 • Info rechtbanken

  Hier vindt u informatie over de rechtbanken en hoven.

 • Handleiding voor elektronische rapportering derdengelden beschikbaar

  Sinds 1 januari 2015 kan u uw derdenrekening voor jaargang 2014 rapporteren. De elektronische handleiding vindt u terug op het privaat luik.

 • Interestvoet betalingsachterstand handelstransacties

  De wettelijke rentevoet in handelstransacties blijft tot en met 16 maart 2015 dezelfde als tijdens het tweede semester van 2014. Vanaf 17 maart 2015 geldt een uniform tarief ongeacht de datum van de sluiting van de overeenkomst.

 • Nieuwe wijze om sociale bijdragen voor zelfstandigen te berekenen

  Vanaf 1 januari 2015 geldt een nieuwe wijze om de sociale bijdragen voor zelfstandigen te berekenen.

 • Info rechtbanken

  Hier vindt u informatie over de rechtbanken en hoven.

 • Overdracht van een advocatenkantoor

  Op 20 januari organiseert mijnwetboek.be, met de medewerking van de OVB, een nieuwe studieavond over de waardering van een advocatenkantoor in het kader van het overlaten van de praktijk.

 • Integrale jeugdhulp: nieuw modelattest aanstelling vertrouwenspersoon

  Het nieuwe modelattest van aanstelling als vertrouwenspersoon in het kader van de integrale jeugdhulp werd op 24 december 2014 in het Staatsblad gepubliceerd.

  Vergeet niet! Als advocaat kan u als vertrouwenspersoon worden aangesteld via artikel 24 Decreet Rechtspositie Minderjarige van 7 mei 2004.

 • Inwerkingtreding Boek XVI WER uitgesteld (ombudsdienst)

  Het KB van 16 december 2014 stelt de inwerkingtreding van de wet van 4 april 2014 houdende de invoeging van boek XVI "Buitengerechtelijke regeling van consumentengeschillen" in het Wetboek van Economisch Recht uit tot 1 juni 2015.

 • Gratis "Gids voor Giften & Legaten"

  Bestel hier uw gratis "Gids voor Giften & Legaten 2014" via de bestelbon, of consulteer hem via www.giften-legaten.be.

  Nuttig voor de bewindvoerders onder u!

 • Overdracht dienst belastingen van successie- en registratierechten naar Vlaams Gewest

  Op 1 januari 2015 werd de dienst van de belastingen inzake successie- en registratierechten van de FOD Financiën overgedragen aan het Vlaams Gewest.

 • Info rechtbanken

  Hier vindt u informatie over de rechtbanken en hoven en het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen.

 • Federale controles op naleving Boek III WER: advocatuur scoort goed!

  Afgelopen zomer onderzocht de Algemene Directie Economische Inspectie de naleving van de informatieverplichtingen door advocaten. De advocaten bleken zeer goed te scoren, maar er zijn toch nog enkele aandachtspunten.

 • IBA organiseert: Technology Law Committee Conference

  Op 22 en 23 januari 2015 vindt in Brussel voor het eerst een congres plaats van het Technology Law Committee van de International Bar Association (IBA). Internationale en nationale sprekers - confraters, maar ook vertegenwoordigers uit de ICT sector - zullen het hebben over "Legal risks and new technologies: challenges for the modern enterprise".

 • Rolrecht familierechtbank: circulaire nr. 11/2014 opgeschort

  De bijzondere regels over het rolrecht in het familierecht (één familiedossier = één rolrecht) werden inmiddels weer opgeschort door de circulaire nr. 13/2014 van de FOD Financiën. Momenteel gelden dus opnieuw de oude regels.

 • Info Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen

  Op 24 november en 1 december zal slechts een beperkt aantal gehoren plaatsvinden bij het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen. Door de geplande vakbondsacties is er slechts een beperkte dienstverlening. Op 8 en 15 december is het CGVS volledig gesloten en worden geen gehoren georganiseerd.

 • Waarschuwing witwascel

  De witwascel publiceert een geactualiseerde lijst van de landen met strategische tekortkomingen op het gebied van de bestrijding van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme. Advocaten moeten daarbij maatregelen nemen, zoals een verscherpt klantenonderzoek.

 • Sociale media en privacy op de werkvloer

  Artikel 8 EVRM beschermt eenieders recht op privacy: de bescherming van het privéleven, familie- en gezinsleven, woning en correspondentie. Dat laatste heeft, in correlatie met de ontwikkelingen in onze moderne samenleving, een uitbreiding gekend.

  Correspondentie/communicatie is geleidelijk geëvolueerd van louter briefwisseling naar ook telefoongesprekken en e-mail. Het toenemende gebruik van Social Networking Sites (SNS) en de stijgende mobiliteit in arbeidsrelaties leidt logischerwijs tot een uitbreiding van de bescherming van correspondentie tot SNS, maar hoe moet dat praktisch geregeld worden?

 • Info rechtbanken

  Hier vindt u informatie over de rechtbanken en hoven.

 • Raise the Bar

  De Conferentie (Antwerpen) legt de lat dit jaar extra hoog met een opmerkelijk initiatief. Met de actie Raise the Bar vragen ze alle advocaten om één dag gratis te werken ten voordele van Kom op tegen Kanker.

 • Op zoek naar een medewerker of stagiair?

  Dan kunt u een vacature plaatsen in OrdeExpress. Handig en efficiënt, want uw vacature bereikt in één keer 10 000 advocaten.

 • Openbare raadpleging over de Small Business Act (SBA)

  De Europese Commissie lanceerde sinds 7 september 2014 een openbare raadpleging over de "Small Business Act 0.2." met het oog op de voorbereiding van de tweede versie van de SBA. Dat is een project dat past binnen een EU-beleid ten voordele van de kleine en middelgrote ondernemingen. De antwoorden op de vragenlijst worden verwacht tegen 15 december 2014.

 • The master's view: advocaten achter de lens

  The Master’s View is een fotowedstrijd in samenwerking met de Conferentie, Nikon en het Fotomuseum, waar advocaten achter de lens kruipen en justitie uit haar ivoren toren laten komen.

  Wie kans wil maken op een van de prijzen kan zijn foto publiceren via de website mastersview2015.nikon.be of via de facebookpagina van de Conferentie.

 • HR in uw advocatenkantoor

  Personeel? Stagiairs? Medewerkers?
  De Federatie Vrije Beroepen staat advocaat-werkgevers en stagemeester bij met een nieuwe HRM toolkit en een handboek "Medewerkers in het vrije beroep".

 • VJV organiseert: colloquium Recht en Geluk

  Op vrijdag 7 november 2014 organiseert de Vlaamse Juristenvereniging een colloquium over "Recht en Geluk". De studiedag wil de deelnemers inzicht geven in de actuele stand van het geluksonderzoek en spitst zich vooral toe op de impact en gevolgen van dat onderzoek voor justitie en rechtsontwikkeling.

 • Overdracht van een advocatenkantoor

  Op 4 december organiseert mijnwetboek.be, met de medewerking van de OVB, een nieuwe studieavond over de waardering van een advocatenkantoor in het kader van het overlaten van de praktijk.

 • Rolrecht nieuwe familie- en jeugdrechtbanken

  De FOD Financiën heeft in een circulaire het rolrecht bij de nieuwe familie- en jeugdrechtbank vastgelegd.

 • VOBA organiseert mee: Handelsconflicten in goede handen

  De Federale Bemiddelingscommissie organiseert, met medewerking van VOBA, het evenement: "Handelsconflicten in goede handen - Hoe geschillen daadwerkelijk oplossen" op 1 oktober in Gent.

 • Volg VOBA op facebook

  Sinds kort vindt u VOBA, de Vlaamse Organisatie voor Bemiddeling en Arbitrage, ook terug op facebook.
  Op de hoogte blijven van al het nieuws over bemiddeling en arbitrage? Surf naar www.facebook.com/vlaamseorganisatievoorbemiddelingenarbitrage!

 • Btw: invullen periodieke aangifte & vrijstelling kleine ondernemingen

  Hier vindt u de aanvullende circulaire inzake de vrijstelling kleine ondernemingen, gepubliceerd op 25 augustus 2014 door de centrale btw-administratie en een uitvoerige handleiding om de periodieke btw-aangifte in te vullen.

  De werkgroep btw-werkt intussen volop aan een grondige update van de FAQ btw.

 • Handleiding aangifte vennootschapsbelasting in BizTax

  De aangifte van de vennootschapsbelasting moet voortaan elektronisch gebeuren via de toepassing BizTax. Hier vindt u een uitgebreide handleiding met stap-voor-stap-printscreens.

 • Nieuw vademecum juridische tweedelijnsbijstand en inkomensgrenzen

  Een nieuw vademecum en nieuwe inkomensgrenzen vanaf 1 september 2014.

 • Vervangingsdienst: minimaal 60 euro

  Op zoek naar een advocaat om als vervanger op te treden? Surf naar http://privaat.advocaat.be. Het bedrag voor een eenvoudige tussenkomst bedraagt vanaf nu minimaal 60 in plaats van 50 euro.

 • Info rechtbanken

  Hier vindt u informatie over de rechtbanken en hoven.

 • Waarschuwing witwascel

  De witwascel publiceert een geactualiseerde lijst van de landen met strategische tekortkomingen op het gebied van de bestrijding van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme. Ze wijst ook op de maatregelen die de advocaat daarbij moet nemen.

 • Oproep kandidaten tuchtcommissies gerechtsdeurwaarders

  In het Belgisch Staatsblad van 12 augustus 2014 verscheen een oproep tot kandidaten (externe leden, waaronder advocaten) voor de samenstelling van de tuchtcommissies voor de gerechtsdeurwaarders.

 • Globale Beslissing over btw voor advocaten eindelijk gepubliceerd

  De Globale Beslissing (BTW nr. E.T. 126.564 d.d. 18.07.2014) over btw voor advocaten is eindelijk gepubliceerd. Hier vindt u nogmaals de mailing die de OVB daarover op dinsdag 29 juli 2014 uitstuurde. Aan de aanpassing van de FAQ wordt volop gewerkt.

 • Btw-regeling rechtsbijstandsverzekering afgesloten door rechtspersoon

  De centrale btw-administratie bevestigt dat advocaten een factuur mogen opmaken op naam van een btw-aftrekgerechtigde rechtspersoon, wanneer die een rechtsbijstandsverzekering heeft afgesloten voor zijn bestuurders of werknemers.

 • Exclusieve uitgave over Fin de Siècle en Edmond Picard in de Cassatio-reeks

  De balie van Cassatie lanceert in september het boek "Genius, Grandeur en Gène. Het Fin de Siècle rond het Justitiepaleis te Brussel en de controversiële figuur van Edmond Picard". Geniet van een 25% korting als u nu intekent voor deze exclusieve uitgave.

 • Info rechtbanken

  Hier vindt u informatie over de rechtbanken en hoven.

 • Info rechtbanken

  Hier vindt u informatie over de rechtbanken en hoven.

 • Invloed van vrijstelling van bijdragen op pensioen advocaten-stagiairs

  Studieperiodes kunnen onder bepaalde voorwaarden deel uitmaken van de beroepsloopbaan die in aanmerking wordt genomen voor de berekening van een pensioen in de regeling voor zelfstandigen. In het jargon noemt men dat "gelijkstelling met periodes van bezigheid". De voorwaarde hiervoor: de hoedanigheid van zelfstandige bezitten of hebben verworven, respectievelijk op het ogenblik waarop de studieperiode is begonnen, dan wel binnen de 180 dagen na het einde van de studieperiode.

  De vraag is of een zelfstandige die voor een bepaalde periode vrijstelling van bijdragen heeft verkregen, in die periode de hoedanigheid van zelfstandige bezit in de hierboven bedoelde zin. Dat kan van belang zijn voor advocaten-stagiairs die na hun studies binnen de 180 dagen een beroepsactiviteit als advocaat aanvangen, maar voor de eerste periode vrijstelling van bijdrage verkrijgen.

 • Interessante website over Turks personen- en familierecht

  Op de website www.turksrecht.org vindt u informatie over het Turkse personen- en familierecht. Een interessant hulpmiddel voor juridische geschillen waarbij Turkse onderdanen betrokken zijn.

 • Info rechtbanken

  Hier vindt u informatie over de rechtbanken en hoven (onder andere een overzicht met vakantieregelingen).

 • Schrijf in voor "Le concours international de plaidoiries pour les droits de l'homme"

  De internationale pleitwedstrijd voor de mensenrechten bestaat al 25 jaar. Dit jaar vindt de finale plaats op zondag 1 februari 2015.
  Inschrijven kan tot 11 november 2014.

 • Contactgegevens rechtbanken Brussel

  Door de wet van 19 juli 2012 tot hervorming van het gerechtelijk arrondissement Brussel zijn de Brusselse rechtbanken ontdubbeld en is het parket gesplitst. De contactgegevens van alle nieuwe instellingen zijn thans beschikbaar.

 • Nog over handscan en leespen

  Ondanks de Circulaire nr. 6/2014 van 27 februari 2014 die werd rondgestuurd, zijn er nog vragen en onduidelijkheden.

 • IBA - Internationale principes advocatuur en sociale media

  Op zaterdag 24 mei 2014 werden op de jaarlijkse conferentie van de International Bar Association (IBA) de internationale principes voor het gebruik van sociale media binnen de advocatuur aangenomen. Die kwamen er ten gevolge van een globaal georganiseerde publieke raadpleging over de impact van online sociale networking op de advocatuur en de praktijk.

 • Resolutie IBA tot herroeping van strafrechtelijke bepalingen die bepaalde seksuele gedragingen bestraffen

  Op de jaarlijkse conferentie van de IBA werd ook een nieuwe resolutie gestemd waarbij de herroeping wordt bevolen van strafrechtelijke bepalingen die bepaalde seksuele gedragingen strafbaar stellen. Het gaat om strafbepalingen en sancties die in een aantal landen gelden tegen homoseksuele gedragingen.

 • Wie won het Vlaams Pleitjuweel?

  Mr. Pieter Klingels van de balie Turnhout won het Vlaams Pleitjuweel, dat op 23 mei werd georganiseerd in Dendermonde.

 • Digitaal overmaken van conclusies aan Parket van Antwerpen - afdeling Turnhout

  De afdeling Turnhout van het parket van Antwerpen heeft beslist om aan advocaten de mogelijkheid te bieden om conclusies bestemd voor het openbaar ministerie digitaal over te maken, enkel voor wat betreft de afdeling Turnhout .

 • Extra vertoningen film 9999

  De documentairefilm 9999 daalt af in de vergeetput van onze maatschappij en kijkt geïnterneerden, verkommerend in de gevangenis van Merksplas, recht in de ogen. Zowel in Gent, Brussel als Antwerpen zijn extra vertoningen gepland.

 • Studieavond: een stand van zaken na 6 maanden btw-plicht

  Op 24 juni 2014 organiseert Larcier in Brussel een studieavond met een praktisch overzicht van de beslissingen en verduidelijking ervan sinds de inwerkingtreding van de btw-plicht voor advocaten. OVB-bestuurder Werner Heyvaert is een van de sprekers.

 • European Women Lawyers’ Association (EWLA)

  De European Women Lawyers' Association wil de Europese wetgeving verbeteren met bijzondere aandacht voor de grondrechten van vrouwen. Advocates en vrouwen uit andere juridische beroepen kunnen lid worden van EWLA en zo mee strijden voor gendergelijkheid.

 • Studiedag 23 mei 2014: jongeren en sociale media

  De Unie van Jeugdadvocaten organiseert op 23 mei 2014 in Leuven een studiedag met als titel: Jongeren en sociale media: "it's complicated".

 • Vergoedingen juridische tweedelijnsbijstand

  De OVB heeft de pro-Deovergoedingen voor de advocaten ontvangen, voor de waarde van het punt aan 23,536 euro.

 • Balletje slaan?

  Op 6 juni vindt de 25ste editie plaats van het Vlaams Juristen Golftornooi in de Keerbergen Golf Club.

 • Op zoek naar een stagiair 2014-2015?

  Bent u nog op zoek naar een stagiair voor dit of volgend jaar? Dan kunt u via www.advocaat.be een stageplaats aanbieden.

 • Congres IT-recht 5 en 6 juni 2014

  Voor de eerste maal is België het gastland voor een internationaal gerenommeerd congres voor IT Law-advocaten: IFCLA 2014 Conference.

 • Info rechtbanken

  Hier vindt u informatie over de rechtbanken en hoven.

 • Europese Dag van de Advocaat

  Op 10 december 2014 wordt de allereerste editie van de jaarlijkse Europese Dag van de Advocaat georganiseerd.

 • VJV organiseert: colloquium deontologie 16 mei 2014

  Op vrijdag 16 mei organiseert de Vlaamse Juristenvereniging (VJV) een colloquium over "De integere jurist: gezamenlijke deontologie voorbij het tuchtrecht". Verschillende beroepsgroepen kijken met nuchterheid én ambitie naar een mooie doelstelling: de integere jurist.

 • De CCBE, de gesprekspartner van de Europese instellingen

  De CCBE is voor de advocatuur de gesprekspartner met de Europese instellingen. Zij volgt de Europese regelgeving op de voet en neemt standpunten in.

  Het jaarlijkse rapport van de CCBE voor het jaar 2013 is beschikbaar op haar website. Hier vindt u alvast een samenvatting van het jaarverslag.

 • Vacatures staatsraden en assessor Raad van State

  Bij de Raad van State zijn een mandaat van Nederlandstalig assessor en twee betrekkingen van Nederlandstalig staatsraad vrij. Advocaten met voldoende tableau-ervaring kunnen zich voortaan ook kandidaat stellen.

 • Leespen en handscan toegelaten op de griffie!

  Circulaire nr. 6/2014 dd. 27.02.2014 stelt dat, indien er geen afgifte door de griffier gebeurt, er geen expeditierecht verschuldigd is wanneer de kopie wordt gemaakt door een persoon vreemd aan de griffie én die persoon de documenten zelf raadpleegt en - met eigen materiaal - op de griffie kopieert, zonder een beroep te doen op de griffier. Dat geldt ook voor de kopieën die die persoon zelf maakt met een eigen leespen, handscanner, smartphone, tablet of ander dergelijk toestel. Het lobbywerk van de OVB heeft vruchten afgeworpen!

 • Overdracht van een advocatenkantoor

  Over de waardering van een advocatenkantoor is op dit ogenblik nog weinig gekend. In mei organiseert Mijnwetboek.be, met medewerking van de OVB, nieuwe studieavonden over de waardering van een advocatenkantoor in het kader van het overlaten van de praktijk.

  De studieavonden worden georganiseerd op diverse locaties. Er zijn slechts een beperkt aantal plaatsen.

 • Info rechtbanken

  Hier vindt u informatie over de rechtbanken en hoven.

 • Aftrek historische btw - termijn voor het indienen van de inventaris

  Advocaten die voor kwartaalaangiftes in de btw kiezen en zogenaamde 'historische btw' in aftrek willen brengen, moeten in principe tegen 1 april 2014 bij hun btw-controlekantoor een inventaris inleveren waarop alle bedrijfsmiddelen en andere goederen en diensten voorkomen die voor de historische aftrek in aanmerking komen.

 • Elektronische procesvoering Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - bis

  De elektronische procesvoering bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen blijkt in de praktijk vlot te verlopen. Er doen zich evenwel nog steeds veel problemen voor bij het indienen van de synthesememorie en de regularisatie van een stuk.

 • Gemengde Commissie Rechtsbijstand (GCR) - modellen verzoekschriften

  Modellen voor verzoekschriften van de GCR (Gemengde Commissie Rechtsbijstandsverzekering) vindt u op het privaat luik van de Orde van Vlaamse Balies. Let erop dat de verzoekschriften gericht zijn aan de Staatsbladsstraat 8 i.p.v. aan de Koningsstraat 148, 1000 Brussel.

 • Oproep kandidaat-schuldbemiddelaars voor het beheers- en toezichtcomité CBB

  Stel u nu kandidaat om als schuldbemiddelaar deel uit te maken van het beheers- en toezichtcomité van het Centraal Bestand Beslagberichten (CBB).

 • Videoconferentie in rechtszaken

  Minister Turtelboom lichtte in de Kamercommissie Justitie de huidige mogelijkheden toe om met een videoconferentie te werken, alsook haar plannen voor de toekomst.

 • Procedure aanvraag e-mail adres @advocaat.be

  U heeft nog geen @advocaat.be e-mailadres maar wilt er graag een? Ontdek hier welke stappen u moet ondernemen en aan welke voorwaarden u moet voldoen.

 • Op zoek naar een artikel uit OrdeExpress?

  U kunt online zowel artikels uit de oude als uit de nieuwe OrdeExpress opzoeken.

 • Btw-handleiding voor advocaten

  In deze leidraad voor de toepassing van de btw op de praktijk van de advocaat geven btw-specialisten een helder overzicht van de nieuwe regeling, met toelichting bij de gevolgen ervan.

  Een initiatief van de vzw Fiskofoon, in samenwerking met de Orde van Vlaamse Balies.

 • Debatavond: Nieuwe bevoegdheden voor de uitvoering van vermogensstraffen

  Strafrechters kunnen substantiële vermogensstraffen uitspreken, maar de uitvoering van die straffen verloopt vaak moeizaam of vindt helemaal niet plaats. Een wetsontwerp van de federale regering heeft tot doel hieraan te verhelpen door ingrijpende onderzoekshandelingen mogelijk te maken na de schuldigverklaring. Zo zouden onder meer onderzoeksverrichtingen uit het vooronderzoek zoals een afluistermaatregel mogelijk worden in het kader van de strafuitvoering.

 • Angelena: een theatervoorstelling over internering

  Compagnie Cecilia brengt 'Angelena', een beklijvend stuk over een geïnterneerde vrouw die geen zicht heeft op hoe haar toekomst er zal uitzien. Op een interneringsmaatregel staat immers geen einddatum.

 • Oproep benoemingscommissie gerechtsdeurwaarders

  In het Belgisch Staatsblad verscheen de oproep tot kandidaatstelling voor de benoemingscommissie van de gerechtsdeurwaarders.

 • Info rechtbanken

  Hier vindt u informatie over de rechtbanken en hoven.

 • Congres Luik Tomorrow's lawyer

  Op 20 en 21 februari 2014 vindt in Luik het congres Tomorrows's lawyer plaats.

  Tomorrow's Lawyer heeft tot doel na te denken over de toekomst van het advocatenberoep, onze toekomst.

 • Business Mediation Summit op 30 januari 2014

  Op 30 januari 2014 organiseert bMediation - in co-organisatie met het Instituut voor Bedrijfsjuristen en in samenwerking met o.a. VOBA en de Orde van Vlaamse Balies - een eerste Business Mediation Summit.

 • Voorzorgskas - Vervaldagberichten zijn geen facturen

  De vervaldagberichten van de Voorzorgskas zijn geen facturen. De Voorzorgkas zal dan ook geen btw-nummer van de advocaten vermelden op die berichten.

 • Nieuw tarief akten gerechtsdeurwaarders

  In het Belgisch Staatsblad verschenen de nieuwe tarieven van de akten van de gerechtsdeurwaarders, die vanaf de jaarwisseling gelden.

 • Btw: kwartaalaangifte

  Wanneer is kwartaalaangifte mogelijk?

 • Btw: advocaten en fiscale fiches 281.50

  Voor de vergoedingen betaald aan medewerkers en andere advocaten op wiens diensten een beroep wordt gedaan, moet de advocaat fiscale fiches 281.50 opstellen. Verandert dat na de invoering van de btw?

 • Intern reglement van de Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders inzake witwaspreventie, identificatie cliënt

  De Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders vraagt om hun nieuw intern reglement inzake witwaspreventie onder de aandacht te brengen. Voor de advocatuur zijn de artikelen 4, 7 en 11 van belang.

 • Nieuwe richtsnoeren van de witwascel i.v.m. de meldingsplicht

  Nieuwe richtsnoeren in verband met uw meldingsplicht in het kader van de witwaspreventie, met als onderwerp: wie moet melden?, wat verstaat men onder “witwassen van geld” en “financiering van terrorisme”?, in welke gevallen melden?, werkwijze bij melding aan de CFI en administratieve sancties en tuchtsancties.

 • Jubileumviering 30 jaar balie Brussel 23 januari 2014

  Ter gelegenheid van haar 30-jarig jubileum, organiseert de Nederlandse Orde van Advocaten bij de balie te Brussel op donderdag 23 januari 2014 om 20u15 een feestelijk benefietconcert ten voordele van de NOAB Stichting.

 • Salduz: oproepnummer 015 64 29 60

  Sinds kort verschijnt het telefoonnummer 015 64 29 60, waarmee u opgeroepen wordt in het kader van de Salduz-permanentie, op het scherm van uw telefoon. U kunt het nummer programmeren in uw contactlijst, zodat meteen duidelijk is dat u wordt opgebeld door de permanentiedienst.

 • Wijzigingen EHRM vanaf 2014

  Het nieuwe artikel 47 van het procedurereglement van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (dat de voorwaarden stipuleert waaraan een individueel verzoek moet voldoen) zal op 1 januari 2014 in werking treden. De wijzigingen die in dat artikel werden doorgevoerd, zullen twee essentiële veranderingen teweegbrengen: de informatie en documenten die bij een verzoek moeten worden gevoegd en de onderbreking van de termijn om een verzoek tot het Hof van de Mensenrechten te richten.

 • Btw: staat de aansprakelijkheid van de advocaat op het spel?

  Verschillende rechtsbijstandverzekeraars hebben berichten gestuurd naar advocaten, waarbij werd gewezen op de aansprakelijkheid van de advocaten.

 • Btw-identificatie

  De btw-identificatie kan nog gebeuren tot 20 januari 2014.

 • Op zoek naar de gegevens van de Jonge Balie?

  Surf dan snel naar de nieuwe portaalsite van de Conferenties van de Jonge Balies: www.jongebalies.be.

 • Permanentie dienst advocaten CGVS eindejaarsperiode

  Beperkte permanentie eindejaarsperiode bij het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen.

 • Nieuwe rekeningnummers rechtbanken van Brussel

  Vanaf 31 december 2013 zullen alle oude rekeningnummers van de rechtbanken van Brussel geblokkeerd zijn. Een aantal van die nummers zijn nu reeds al geblokkeerd (bij de rechtbank van koophandel). De nieuwe rekeningnummers vindt u hier.

 • Oproep focusgroep VN Verdrag over de rechten van personen met een handicap

  Het Centrum voor gelijkheid van kansen en racismebestrijding organiseert een studie over de implementatie van het VN Verdrag over de rechten van personen met een handicap. Ook de advocatuur is een betrokken stakeholder en het CGKR roept advocaten op om deel te nemen aan focusgroepen (december 2013 - maart 2014) die dieper ingaan op problemen en vormen van hulp die personen met een handicap ervaren in het beoefenen van hun vrijheden. Geïnteresseerd? Stel u kandidaat via www.conventionhandicapverdrag.be.

 • Stageplaatsen 2014-2015

  De OVB was de voorbije weken aanwezig op de jobbeurzen van Leuven, Brussel en Gent. Stagiairs kijken nu al uit naar een stageplaats voor 2014-2015. Plaats uw stageplaats op www.advocaat.be, via "ik ben advocaat", stageplaats aanbieden.

 • Info rechtbanken

  Hier vindt u informatie over de rechtbanken en hoven.

 • Invoering btw: wat met de advocatensoftware?

  De advocatuur staat aan de vooravond van de invoering van de btw. In vorige edities van OrdeExpress en op het privaat luik schonken we al uitgebreid aandacht aan de gevolgen hiervan. Maar hoe zit het juist met de leveranciers van advocatensoftware? Zijn hun pakketten reeds voorbereid op de invoering van btw? Of zijn er nog een aantal aanpassingen vereist? Wij namen contact op met de voornaamste leveranciers en geven u hier een beknopt overzicht van de informatie die we kregen.

 • Roerende voorheffing op liquidatieboni verhoogt in 2014

  De roerende voorheffing op de liquidatiebonus wordt vanaf 1 oktober 2014 verhoogd van 10 naar 25 %. De uitkeringen die worden beschouwd als dividenden worden vanaf 1 oktober 2014 in geval van gehele of gedeeltelijke verdeling van een binnenlandse of buitenlandse vennootschap, niet langer onderworpen aan een roerende voorheffing van 10 %. Dat gaat terug op de Programmawet van 28 juni 2013 (B.S., 1 juli 2013), zie de artikelen 3, 5, 6 en 7.

 • Infonamiddag "btw voor advocaten" voor cijferberoepen

  Voor alle cijferberoepen vindt op 29 november 2013 vanaf 13u30 in hotel Serwir te Sint-Niklaas een studiedag over "btw voor advocaten" plaats.

 • Btw-circulaire

  De Orde van Vlaamse Balies ontving de definitieve versie van de circulaire btw advocaten.

 • Verplichte registratie advocaten-schuldbemiddelaars voor CBB

  Sedert 1 september 2013 staat de Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders (NKGB) in voor de authenticatie van de schuldbemiddelaars.

  Lees hier wat u als advocaat-schuldbemiddelaar moet doen om u te registreren.

 • Infonamiddag "btw voor advocaten" voor cijferberoepen

  Op 29 november 2013 wordt een infonamiddag georganiseerd over btw voor advocaten die zich primair richt tot accountants, boekhouders, revisoren, belastingadviseurs en -consulenten.

 • Activeer uw btw-nummer

  Hoe, waar en wanneer moet u uw btw-nummer activeren? We leggen u stap voor stap uit wat u te doen staat.

 • Info rechtbanken

  Hier vindt u informatie over de rechtbanken en hoven.

 • Dossiers tweedelijnsbijstand: status "nieuw dossier - automatisch vervallen"

  De nieuwe status: "dossier aangemaakt door advocaat - automatisch vervallen" is sinds enkele weken operationeel. Vanaf nu moet u een nieuw dossier binnen de zes weken doorsturen. Zo niet krijgt het de status "automatisch vervallen".

 • Overdracht van een advocatenkantoor

  Over de waardering van een advocatenkantoor is op dit ogenblik nog weinig gekend.

  Mijnwetboek.be organiseert, met medewerking van de OVB, een studieavond over de waardering van een advocatenkantoor in het kader van het overlaten van de praktijk.

  De studieavonden worden georganiseerd op diverse locaties. Er zijn slechts een beperkt aantal plaatsen.

 • Voorbereiding bekwaamheidsproef behalen titel Rechtsanwalt

  Advocaten uit de Europese Unie kunnen, mits zij slagen voor een bekwaamheidsproef, de Duitse titel van Rechtsanwalt verwerven. Zij kunnen daarvoor een voorbereidingsprogramma volgen en zo de slaagkansen verhogen.

 • Elektronisch communiceren in Antwerpen

  Balie Antwerpen is voortrekker op het vlak van elektronisch communiceren. Sinds 1 maart 2013 is elektronisch communiceren met de griffie van het hof van beroep al mogelijk. Hier volgt een update met praktische afspraken.

 • Canvas-programma zoekt getuigen partnerdoding

  VRT-zender CANVAS bereidt momenteel een nieuwe reeks voor die over relaties zal gaan. Annick Ruyts zoekt - via advocaten - getuigen over partnerdoding om hieraan mee te werken.

 • Eedaflegging en mercuriales

  Maandag 2 september 2013 werd het gerechtelijk jaar 2013-2014 plechtig geopend met de eedafleggingen van de advocaat-stagiairs en de mercuriales. Advocatennet.be publiceert een uitgebreid verslag van die plechtigheden in het Justitiepaleis te Brussel en het hof van beroep te Antwerpen op haar website.

 • Schuldbemiddelaars rechtstreeks toegang tot CRS berichten

  Als gevolg van de wet van 14 januari 2013 worden er vanaf 1 september 2013 enkele wijzigingen in het Centraal Bestand Beslagberichten en Protest (CBB) geïmplementeerd die invloed zullen hebben op de werkwijze van de collectieve schuldbemiddelaars.

  De grootste verandering houdt in dat de schuldbemiddelaars rechtstreekse toegang zullen hebben tot de CSR berichten waarvan zij de schuldbemiddelaar zijn en dat zij alle wijzigingen op hun CSR berichten zelf zullen moeten toevoegen.

 • Opdracht juridische bijstand inzake onroerend goed

  Het Hof van Justitie van de Europese Unie kondigt een opdracht aan voor juridische bijstand inzake onroerend goed. De aanbesteding beoogt de verlening van juridische bijstand over alle aspecten van het Belgische immobiliënrecht, alsook het recht inzake stedenbouwkunde, bouw, aanbestedingen, verzekeringen en fiscaliteit.

 • Nieuwe inkomensgrenzen juridische tweedelijnsbijstand

  Vanaf 1 september 2013 gelden nieuwe inkomensgrenzen voor de juridische tweedelijnsbijstand.

 • Info rechtbanken

  Hier vindt u informatie over de rechtbanken en hoven.

 • Belmed: online geschillenbeslechting

  Belmed is het platform voor de minnelijke onlinebeslechting van geschillen tussen consumenten en ondernemingen. Op 6 april 2013 vierde Belmed zijn tweede verjaardag. Via het platform wordt informatie verstrekt over minnelijke beslechting van geschillen en kunt u een bemiddelingsaanvraag indienen.

 • Btw op advocatenhonoraria

  Op 12 juli bezorgden wij u via het privaat luik van advocaat.be een eerste reeks FAQ en antwoorden over de invoering van btw op erelonen.

  De opheffing van de vrijstelling van de BTW op de honoraria van de advocaat werd op 1 augustus 2013 gepubliceerd in de tweede editie van het Staatsblad, meer bepaald in art. 60 van de Wet van 30 juli 2013 houdende diverse bepalingen. Het treedt in werking op 1 januari 2014. U vindt de volledige tekst van de wet in de link (zie vooral art. 60 en 61).

  De tekst van de FAQ is nu hier en daar bijgeschaafd en aangevuld met nog enkele vragen. Omdat we u zo up-to-date mogelijke teksten willen bezorgen, passen we de teksten op het privaat luik regelmatig aan. Het is dan ook belangrijk dat u steeds controleert of u de meest recente versie bij de hand heeft.

  De OVB zal in het najaar, doorheen heel Vlaanderen, roadshows organiseren.

 • Info rechtbanken

  Hier vindt u informatie over de rechtbanken en hoven.

 • Werving adjunct-auditeurs en adjunct-referendarissen Raad van State

  Geïnteresseerde advocaten worden uitgenodigd zich kandidaat te stellen voor het wervingsexamen dat de Raad van State begin 2014 organiseert voor adjunct-auditeurs en adjunct-referendarissen.

 • Mededeling witwascel

  De witwascel publiceert een geactualiseerde lijst van de landen met strategische tekortkomingen op het gebied van de bestrijding van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme.

 • Info rechtbanken

  Hier vindt u informatie over de rechtbanken en hoven (onder andere een overzicht met vakantieregelingen).

 • Fraudewaarschuwing van de witwascel

  De CFI (witwascel) waarschuwt dat er momenteel via e-mail misbruik wordt gemaakt van haar naam, de namen van haar verantwoordelijken en een oud logo.

 • Aanvraag cashafhaling derdengelden via het privaat luik

  Via een online module op het privaat luik kunt u een aanvraag voor het uitschrijven van een cheque of cashafhaling van uw derdenrekening indienen bij uw stafhouder. Die module is er gekomen naar aanleiding van het OVB-reglement van 21 november 2010 betreffende de verhandeling van gelden van cliënten of derden, de rapportering en de controle.

 • Vereffeningsverzoek artikel 184 § 2 W. Venn. - bij te voegen stukken

  De conferentie van de Nederlandstalige voorzitters van de rechtbanken van koophandel heeft op 3 mei 2013 een akkoord bereikt over de stukken die gevoegd moeten worden bij de aanvraag tot bevestiging van de aanstelling van een vereffenaar. Zo heeft ze een poging ondernomen om tot een uniforme toepassing van artikel 184 W. Venn. te komen.

 • Modelbrief verzoek aan onderzoeksrechter voor bijstand navolgende verhoren

  In zijn Valentijnsarrest van 14 februari 2013 besliste het Grondwettelijk Hof dat een aangehouden verdachte steeds kan vragen om bijstand van een advocaat bij het verhoor. Het gaat hier niet enkel om het eerste verhoor: voor latere verhoren kàn steeds recht op bijstand worden verleend. De onderzoeksrechter moet een afwijzing van een verzoek daartoe grondig motiveren.

  De commissie strafrecht en de studiedienst van de Orde van Vlaamse Balies werkten een modelbrief uit waarmee u de onderzoeksrechter kan verzoeken om te worden opgeroepen voor navolgende verhoren.

 • Op zoek naar een advocaat-stagiair?

  Ga naar www.advocaat.be/stageplaatsen en bied uw stageplaats (gratis) aan of zoek zelf in de lijst van de beschikbare stagiairs op het privaat luik.

 • Vacature cassatieadvocaat

  Vanaf 1 juli 2013 is er een vacante betrekking van advocaat bij het Hof van Cassatie.

 • Vlaams Pleitjuweel

  Wie won dit jaar het Vlaams Pleitjuweel?

 • Info rechtbanken

  Informatie over de rechtbanken en hoven vindt u hier.

 • Vereffeningsverzoek artikel 184 § 2 W. Venn. - bij te voegen stukken

  De conferentie van de Nederlandstalige voorzitters van de rechtbanken van koophandel heeft op 3 mei 2013 een akkoord bereikt over de stukken die gevoegd moeten worden bij de aanvraag tot bevestiging van de aanstelling van een vereffenaar. Zo heeft ze een poging ondernomen om tot een uniforme toepassing van artikel 184 W. Venn. te komen.

 • Info rechtbanken

  Informatie over de rechtbanken en hoven vindt u hier.

 • Invorderen van schulden door gerechtsdeurwaarders - parlementaire vraag

  Met de wet van 20 december 2002 betreffende de minnelijke invordering van schulden van de consument heeft de wetgever een einde willen maken aan het sneeuwbaleffect waardoor de kosten van gerechtsdeurwaarders steeds opnieuw de hoofdschuld van de schuldenaar vergroten. In sommige gevallen neemt de hoofdschuld echter tot meer dan 200 % toe. In een parlementaire vraag (nr. 5-2926) heeft de heer Anciaux uitleg gevraagd over de ongeoorloofde praktijken bij de invordering van schulden door gerechtsdeurwaarders.

 • Google Street View - parlementaire vraag

  In een parlementaire vraag van mevrouw Slegers aan de minister van Justitie (nr. 16794) lezen we dat Google in de Verenigde Staten werd veroordeeld voor de schending van de privacy met de GoogIe Street View auto. Die auto verzamelt persoonlijke informatie van nietsvermoedende computergebruikers en kan foto's nemen over 360°. Het is een mobile mapping toepassing en technologie.

 • Controles op vrije beroepen - parlementaire vraag

  De minister van Financiën antwoordt op een parlementaire vraag (nr.17166) van de heer Luk Van Biesen aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken over controles op vrije beroepen dat de algemene administratie van de fiscaliteit voor het jaar 2013 inderdaad een controleactie heeft gelanceerd voor dienstverlenende vennootschappen en vennootschappen die activiteiten uitoefenen die kunnen worden onderverdeeld bij dienstverlenende intellectuele beroepen.

 • Vlaams Juristen Golftornooi

  Sla een balletje op 31 mei in Hasselt.
  Amateur of gevorderde? Dit jaar is er naast het klassieke golftornooi ook aandacht voor de beginners.

  Meer informatie op www.vlaamsjuristengolftornooi.be.

 • Digitale samenwerking advocatuur met Dienst Vreemdelingenzaken

  De Dienst Vreemdelingenzaken vraagt alle advocaten met aandrang zoveel mogelijk digitaal met haar te communiceren.

 • Samenstelling Commissie van advies voor vreemdelingen

  Op 15 april verscheen in het Belgisch Staatsblad het koninklijk besluit houdende benoeming van de leden van de Commissie van advies voor vreemdelingen.

 • Advocatenrun: inschrijvingen geopend!

  Op zondagnamiddag 9 juni 2013 organiseert de Orde van Vlaamse Balies de vierde editie van de Advocatenrun, met start en aankomst aan het Koloniënpaleis te Tervuren. De Advocatenrun is een gezellige familiehappening voor advocaten, hun familieleden en kantoormedewerkers, met joggings, wandelingen, kinderanimatie en hapjes en drankjes.

 • De witwascel (CFI) waarschuwt voor financiële stromen uit Cyprus

  Naar aanleiding van de recente gebeurtenissen in Cyprus is de bezorgdheid over het risico op het witwassen van geld uit Cyprus sterk toegenomen.
  De witwascel (CFI) vraagt daarom bijzonder waakzaam te zijn voor financiële stromen vanuit Cyprus en stelde een nota op.

 • OVB organiseert: tweedaagse opleiding bemiddeling - 12 juridische punten

  Groei uit tot een excellent conflictoplosser: schrijf u nu in voor deze tweedaagse opleiding en bereid u en uw kantoor voor op de gevolgen van de invoering van de Europese richtlijn inzake bemiddeling. Tijdens de opleiding leert u uw vaardigheden te optimaliseren.

  Voor meer informatie en de inschrijvingsprocedure, klik op "meer".

 • Fiscaal collectief akkoord forfaitaire beroepskosten

  Sinds 13 september 2011 is er een nieuw fiscaal collectief akkoord forfaitaire beroepskosten.
  De schijven van dat akkoord werden opgetrokken van 25 000 euro tot 34 500 euro.

 • Muziek in uw wachtkamer ... een dure aangelegenheid?

  Sedert 2000 innen en beheren de beheersmaatschappijen Simim (voor de muziekproducenten) en Uradex (voor de uitvoerders-artiesten) een vergoeding (de "billijke vergoeding") bij beoefenaars van vrije beroepen die in hun wachtkamer muziek afspelen.

  Als aan enkele criteria is voldaan, kunnen zij vrijstelling vragen, zo heeft de commissie Billijke Vergoeding op 8 april 2013 beslist.

 • Mijn cliënt is meer dan een klant

  FVIB (Federatie voor Vrije Intellectuele Beroepen) is enkele dagen geleden, in het kader van het dossier vrije beroepen en wet marktpraktijken, een online petitie gestart. Hiervoor vraagt de FVIB ook steun vanuit de advocatuur.

  Teken nu de petitie op www.meerdaneenklant.be.

 • Studiedag belangenconflicten 18 april 2013

  Op 18 april 2013 organiseert het Tijdschrift Deontologie & Tuchtrecht een studiedag over belangenconflicten bij diverse beroepen.

 • Info rechtbanken

  Informatie over de rechtbanken en hoven vindt u hier.

 • Nieuwe Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening in Lommel

  Stad Lommel stelt een nieuwe Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening (GECORO) aan. Een aantal maatschappelijke geledingen, waaronder de juridische sector, wordt gevraagd een lid en plaatsvervanger voor te dragen.

  Gemotiveerde advocaten met interesse in en ervaring op het vlak van ruimtelijke ordening mogen zich kandidaat stellen.

 • Nieuwe zwarte lijst van de witwascel

  De witwascel deelt een nieuwe lijst mee met de landen met strategische tekortkomingen op het gebied van de bestrijding van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme.

 • Europees e-justitieportaal

  Zoekt u een advocaat of notaris in het buitenland? Of informatie over een rechtsstelsel elders?
  Het nieuwe Europees e-justitieportaal wijst u de weg.

 • Rechtsplegingsvergoeding en fiches 281.50

  Bij ontvangst van fiches 281.50 is enige waakzaamheid toch nuttig.

 • Indexering gerechtskosten strafzaken

  In een omzendbrief van 31 januari 2013 deelt minister van Justitie Annemie Turtelboom de indexering van de de gerechtskosten in strafzaken mee.

 • Gelukwensen aan de nieuwe minister van Financiën - btw op erelonen advocaten

  De Orde van Vlaamse Balies heeft haar gelukwensen overgemaakt aan Koen Geens, nieuwe minister van Financiën, en meteen haar standpunt over een eventuele invoering van de btw kenbaar gemaakt.

 • Info rechtbanken

  Informatie over de rechtbanken en hoven vindt u hier.

 • Oproep kandidaten voor de Federale Bemiddelingscommissie

  De Federale Bemiddelingscommissie zoekt nieuwe vaste en plaatsvervangende leden voor de algemene commissie, de bijzondere commissies voor familiezaken, voor burgerlijke en handelszaken en voor sociale zaken.

 • Elektronische communicatie in Antwerpen 1 maart 2013: helaas enkel conclusies, geen stukken

  In OrdeExpress van 24 januari 2013 las u dat de eerste voorzitters van het hof van beroep en het arbeidshof te Antwerpen samen met de stafhouders van de balies van het ressort (Antwerpen, Mechelen, Hasselt, Tongeren en Turnhout) een protocol ondertekenden over elektronische communicatie met de griffie.

  Vanaf 1 maart 2013 zou het mogelijk zijn om conclusies en stukken per e-mail over te maken aan de griffies van het hof van beroep en het arbeidshof van Antwerpen. De originelen zou men ter zitting kunnen neerleggen.

  Deze regeling wordt nu echter gedeeltelijk uitgesteld: voorlopig zullen enkel conclusies (en dus geen stukken) elektronisch kunnen worden overgemaakt.

 • Belangrijke wijzigingen van de Salduzwet

  Op 1 januari 2012 trad de zogenaamde Salduzwet in werking. Omdat de Orde van Vlaamse Balies met bepaalde aspecten niet akkoord ging, diende zij op 5 maart 2012 een verzoekschrift houdende beroep tot vernietiging van die wet in bij het Grondwettelijk Hof.

  Op 14 februari 2013 volgde de uitspraak waarin het Hof drie onderdelen van artikel 47bis van het Wetboek van Strafvordering vernietigt en bovendien verplicht tot een grondwetsconforme interpretatie van twee andere bepalingen.

 • Nieuwe richtlijnen faxen naar Raad van State buiten de diensturen

  De Raad van State vaardigt nieuwe richtlijnen uit om het faxen van verzoekschriften tot schorsingen buiten de diensturen te beperken.

 • Modellen samenwerkingsverbanden

  Het OVB-reglement samenwerkingsverbanden van 8 november 2006 regelt de samenwerking tussen advocaten en bevat ook bepalingen over de eenpersoonsvennootschappen van advocaten.

 • Nieuwe interestvoet betalingsachterstand handelstransacties

  De huidige interestvoet betalingsachterstand handelstransacties blijft behouden op 8 %.

 • VOBA zoekt drie nieuwe leden voor haar algemene vergadering

  VOBA is op zoek naar advocaten met interesse voor alternatieve geschillenbeslechting, in het bijzonder voor bemiddeling en arbitrage.

  Advocaten van de balie Brussel NL, Tongeren en Antwerpen kunnen zich kandidaat stellen via info@voba.be.
  De plaatsen van drie OVB-leden van de algemene vergadering van VOBA zijn immers vrijgekomen.

 • Op zoek naar een vervanger?

  Surf naar http://privaat.advocaat.be - e-loket.

 • Modellen samenwerkingsverbanden

  Het OVB-reglement samenwerkingsverbanden van 8 november 2006 regelt de samenwerking tussen advocaten. Bij een samenwerkingsverband gaat het om een duurzame samenwerking en die is mogelijk onder de vorm van een associatie, groepering of netwerk, al dan niet via een vennootschapsvorm.

 • Hospitalisatieverzekering

  Zowel voor de verplicht aangeslotenen (advocaten van de balies van Dendermonde, Oudenaarde, Antwerpen, Mechelen, Veurne en Tongeren) als voor de facultatief aangeslotenen is 22 februari 2013 een belangrijke datum.

 • Protocol balie-magistratuur

  De stafhouder van de balie van Brugge herinnert aan het protocol dat in 2009 werd afgesloten tussen balie en magistratuur voor correctionele zaken en vraagt hier bijzondere aandacht voor.

 • Beleidsnota Justitie

  De minister van Justitie presenteerde begin dit jaar haar beleidsnota voor 2013. De ambities zijn groot en het zal uiteraard moeten blijken in welke mate ze nog deze legislatuur kunnen worden gerealiseerd.

 • Info rechtbanken

  Informatie over de rechtbanken vindt u hier.

 • Oproep tot kandidaatstelling FBE

  Wie wil als vertegenwoordiger van zijn/haar balie zetelen in een commissie van de Fédération des Barreaux d'Europe? Dien uw kandidatuur in bij prof. dr. Lutz Simon.

 • Modellen samenwerkingsverbanden

  Het OVB-reglement samenwerkingsverbanden van 8 november 2006 regelt de samenwerking tussen advocaten en bevat ook bepalingen over de eenpersoonsvennootschappen van advocaten.

 • Protocol elektronische communicatie met de griffie

  Vanaf 1 maart 2013 geldt voor het hof van beroep en het arbeidshof van Antwerpen een protocol over elektronische communicatie met de griffie. U leest het in de weblink.

 • Modellen samenwerkingsverbanden

  Het OVB-reglement samenwerkingsverbanden van 8 november 2006 regelt de samenwerking tussen advocaten en bevat ook bepalingen over de eenpersoonsvennootschappen van advocaten.

 • Debatteer mee in het parlement

  Maandagnamiddag 18 maart 2013 organiseren de Orde van Vlaamse Balies en AVOCATS.BE (OBFG) een gezamenlijk congres. "De advocaat in het Parlement: vraagstukken en perspectieven voor morgen". Tijdens dit congres worden 14 positiefrechtelijke onderwerpen belicht en staat de toekomst van justitie centraal.

  Inschrijven kan op het privaat luik van de website van de Orde van Vlaamse Balies.

 • Collectieve schuldenregeling - Roeselare - Kortrijk

  Voortaan worden de vorderingen betreffende de collectieve schuldenregeling voor Roeselare toevertrouwd aan de afdeling te Kortrijk.

 • Schuldbemiddeling - erelonen

  De barema's werden aangepast.

 • Congres: "De staat van het recht in Burundi na vijftig jaar onafhankelijkheid"

  Dinsdag 29 januari 2013 van 13u30 tot 17u30
  Plechtige zittingszaal 1.35, Gerechtsgebouw, Poelaertplein, 1000 Brussel

 • Nieuwe polissen burgerlijke beroepsaansprakelijkheid en insolvabiliteit

  Per 1 januari 2013 is het risico burgerlijke beroepsaansprakelijkheid gedekt bij nv Amlin Europe (als hoofdverzekeraar).

 • Info van het paritair comité 336

  Het paritair comité voor de vrije beroepen (PC 336) kent geen automatisch indexsysteem. Het laatste sectoriële akkoord behoudt die situatie. Wel hebben werkgevers en vakbonden afgesproken dat voor wat betreft de periode 2011-2012 minimaal 4 % dient te worden gegarandeerd.

 • Indicatieve tabel 2012

  Een nieuwe indicatieve tabel werd opgemaakt door de Unie van de Vrede- en Politierechters en de Nationale Vereniging van de Rechters van Eerste Aanleg.

 • Modellen samenwerkingsverbanden

  Het OVB-reglement samenwerkingsverbanden van 8 november 2006 regelt de samenwerking tussen advocaten. Bij een samenwerkingsverband gaat het om een duurzame samenwerking en die is mogelijk onder de vorm van een associatie, groepering of een netwerk, al dan niet via een vennootschapsvorm.