3 december 2015 | 10 de jaargang | nummer 21

Verzoekschrift EHRM (beetje) gewijzigd vanaf 1 januari 2016

Weblinks

linkInformatie over het indienen van een verzoekschrift EHRM http://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=applicants/nld&c=
linkDe toelichting van het EHRM http://www.echr.coe.int/Documents/Rule_47_info_2016_ENG.pdf

Contactpersonen

contact Pieter Tersago pieter.tersago@ordevanvlaamsebalies.be

EHRM

Reageer op dit artikel