21 januari 2016 | 11 de jaargang | nummer 2

Vanaf 1 februari 2016 cassatieberoep in strafzaken enkel door advocaat met getuigschrift

Contactpersonen

contact Leen Christiaens leen.christiaens@ordevanvlaamsebalies.be
contact Philippe GĂ©rard philippe.gerard@ordevanvlaamsebalies.be
contact Pieter Tersago pieter.tersago@ordevanvlaamsebalies.be

Strafprocesrecht - Hof van Cassatie - Opleiding

Reageer op dit artikel