4 februari 2016 | 11 de jaargang | nummer 3

Grondwettelijk Hof verwerpt beroep OVB tegen wetswijziging procedure Raad voor Vreemdelingenbetwistingen

Documenten

pdfGwH 27 01 2016, nr. 13/2016 3.2.2016 *.pdf

Contactpersonen

contact Philippe GĂ©rard philippe.gerard@ordevanvlaamsebalies.be

Vreemdelingenrecht

Reageer op dit artikel