14 april 2016 | 11 de jaargang | nummer 7

Draaiboek taxatie achterstallige pro-Deovergoedingen

Contactpersonen

contact Elke Steylaerts elke.steylaerts@ordevanvlaamsebalies.be
contact Bart Coppein bart.coppein@ordevanvlaamsebalies.be
contact Céline Maes celine.maes@ordevanvlaamsebalies.be

Juridische tweedelijnsbijstand - Fiscaal recht

Reageer op dit artikel