28 april 2016 | 11 de jaargang | nummer 8

Onderzoek Europese Commissie procesrecht lidstaten

Weblinks

linkNationale procedures en wederzijds vertrouwen/vrij verkeer van rechterlijke beslissingen https://www.surveymonkey.com/r/MT_ENG
linkNationale procedures en de afdwinging van consumentenrechten https://www.surveymonkey.com/r/CP_ENG

Contactpersonen

contact Philippe GĂ©rard philippe.gerard@ordevanvlaamsebalies.be

Gerechtelijk recht - Europees recht

Reageer op dit artikel