26 mei 2016 | 11 de jaargang | nummer 10

Europees Aanhoudingsbevel na verstekvonnis: Hof van Justitie verduidelijkt voorwaarden

Contactpersonen

contact Pieter Tersago pieter.tersago@ordevanvlaamsebalies.be

Strafprocesrecht - Europees recht

Reageer op dit artikel