23 juni 2016 | 11 de jaargang | nummer 12

Stand van zaken integratie DPA-diensten in softwarepakketten

Contactpersonen

contact Annick Vercraeye annick.vercraeye@ordevanvlaamsebalies.be

Informatisering - DPA

Reageer op dit artikel