1 september 2016 | 11 de jaargang | nummer 15

Stand van zaken hervorming juridische tweedelijnsbijstand

Weblinks

linkOVB-persberichten over de hervorming tweedelijnsbijstand http://www.advocaat.be/Nieuws-en-standpunten/Persberichten

Contactpersonen

contact Elke Steylaerts elke.steylaerts@ordevanvlaamsebalies.be
contact CĂ©line Maes celine.maes@ordevanvlaamsebalies.be

Juridische tweedelijnsbijstand

Reageer op dit artikel