29 september 2016 | 11 de jaargang | nummer 17

Nieuwe plaatsvervangend kamervoorzitter voor tuchtraad Antwerpen

Contactpersonen

contact Lieve Kenis lieve.kenis@ordevanvlaamsebalies.be

Tucht

Reageer op dit artikel