27 oktober 2016 | 11 de jaargang | nummer 19

OVB heeft bedenkingen bij hervorming BIM-wet

Documenten

pdfAdvies OVB over wetsontwerp nr. 54-2043/001 26.10.2016 *.pdf
pdfWetsontwerp tot wijziging van de wet van 30 november 1998 houdende regeling van de inlichtingen- en veiligheidsdienst en van artikel 259bis van het Strafwetboek, nr. 54-2043/001 26.10.2016 *.pdf
pdfGwH 22 september 2011, nr. 145/2011 26.10.2016 *.pdf

Contactpersonen

contact Thomas Incalza thomas.incalza@ordevanvlaamsebalies.be

Strafprocesrecht - Grondwettelijk Hof

Reageer op dit artikel