27 oktober 2016 | 11 de jaargang | nummer 19

Motiveer de keuze voor de gerechtelijke invordering van niet-betwiste geldschulden in de inleidende akte

Weblinks

linkNota procedures invordering onbetwiste geldschulden http://privaat.advocaat.be/Documenten/OVB/Nota%20kosten%20gerechtelijke%20invorderingsprocedure_DEF1.pdf

Contactpersonen

contact Philippe GĂ©rard philippe.gerard@ordevanvlaamsebalies.be
contact Sofie Verherstraeten sofie.verherstraeten@ordevanvlaamsebalies.be

Gerechtelijk recht

Reageer op dit artikel