27 oktober 2016 | 11 de jaargang | nummer 19

Aanpassingen BJB-module: overgangsperiode verlengd

Contactpersonen

contact Elke Steylaerts elke.steylaerts@ordevanvlaamsebalies.be
contact CĂ©line Maes celine.maes@ordevanvlaamsebalies.be

Juridische tweedelijnsbijstand

Reageer op dit artikel