24 november 2016 | 11 de jaargang | nummer 21

Grondwettelijk Hof stelt lacune vast in de bevoegdheid van de vrederechter

Contactpersonen

contact Philippe Gérard philippe.gerard@ordevanvlaamsebalies.be

Gerechtelijk recht

Reageer op dit artikel