12 januari 2017 | 12 de jaargang | nummer 1

Overzicht gepubliceerde eindejaarswetgeving

Documenten

pdfWet_2016 12 01_Centraal Register Solvabiliteit 12.1.2017 *.pdf
pdfProgrammawet_2016 12 25 12.1.2017 *.pdf
pdfWet_2016 12 14_Bestraffing terrorisme 12.1.2017 *.pdf
pdfWet_2016 12 22_Wijziging Boek XI WER 12.1.2017 *.pdf
pdfWet_2016 12 25_Algemene uitgavenbegroting_Uittreksel Justitie 12.1.2017 *.pdf
pdfWet_2016 12 25_Zakelijke zekerheden 12.1.2017 *.pdf
pdfWet_2016 12 25_Naamsoverdracht kind 12.1.2017 *.pdf
pdfWet_2016 12 25_PP IV 12.1.2017 *.pdf
pdfKB_2016 11 08_Telefoontaps 12.1.2017 *.pdf
pdfKB_2016 12 12_Intellectuele eigendom 12.1.2017 *.pdf
pdfKB_2016 12 22_Tarief prestaties vertalers en tolken in strafzaken 12.1.2017 *.pdf
pdfKB_2016 12 25_Elektronische informatie-uitwisseling sociale fraudebestrijding 12.1.2017 *.pdf
pdfOmzendbrief_2016 12 27_Naamsoverdracht kind 12.1.2017 *.pdf
pdfTarief akten gerechtsdeurwaarders - indexatie 2017 12.1.2017 *.pdf
pdfBijzondere wet_2016 12 25_Handhaving ongrondwettig verklaarde bepaling 12.1.2017 *.pdf

Contactpersonen

contact Bart Coppein bart.coppein@ordevanvlaamsebalies.be

Strafrecht - Gerechtelijk recht - Economisch recht

Reageer op dit artikel