26 januari 2017 | 12 de jaargang | nummer 2

Hervorming BOM-wet gepubliceerd

Documenten

pdfWet 25 december 2016 houdende diverse wijzigingen van het Wetboek van strafvordering en het Strafwetboek, met het oog op de verbetering van de bijzondere opsporingsmethoden en bepaalde onderzoeksmethoden 24.1.2017 *.pdf

Contactpersonen

contact Thomas Incalza thomas.incalza@ordevanvlaamsebalies.be

Strafprocesrecht - Mensenrechten

Reageer op dit artikel