23 februari 2017 | 12 de jaargang | nummer 4

Kamercommissie Justitie keurt financieringsfonds tweedelijnsbijstand goed

Contactpersonen

contact Elke Steylaerts elke.steylaerts@ordevanvlaamsebalies.be
contact Céline Maes celine.maes@ordevanvlaamsebalies.be

Juridische tweedelijnsbijstand

Reageer op dit artikel