18 mei 2017 | 12 de jaargang | nummer 10

Neerlegging van conclusies ter griffie én toezending aan de tegenpartij moeten tijdig gebeuren

Documenten

pdfHvC 21 april 2017 17.5.2017 *.pdf

Contactpersonen

contact Sofie Verherstraeten sofie.verherstraeten@ordevanvlaamsebalies.be

Gerechtelijk recht - Hof van Cassatie

Reageer op dit artikel