15 juni 2017 | 12 de jaargang | nummer 12

Nieuw model informatieformulier hoorrecht minderjarige

Documenten

pdfBijlage 1: informatieformulier convocatie 13.6.2017 *.docx
pdfBijlage 2: informatieformulier uitnodiging + convocatie 13.6.2017 *.docx
pdfBijlage 3: brief voor ouders 13.6.2017 *.docx
pdfVragen Commissie Justitie: informatieformulieren hoorrecht minderjarigen 13.6.2017 *.pdf

Weblinks

linkKB 28 april 2017 BS http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a.pl?N=&=&sql=(text+contains+(%27%27))&rech=1&language=nl&tri=dd+AS+RANK&numero=1&table_name=wet&cn=2017042808&caller=image_a1&fromtab=wet&la=N&pdf_page=15&pdf_file=http://www.ejustice.just.fgov.be/mopdf/2017/05/22_1.pdf Belgisch Staatsblad

Contactpersonen

contact Michaël Meysman michael.meysman@ordevanvlaamsebalies.be

Modellen - Personenrecht - Jeugdrecht - Familierecht

Reageer op dit artikel