7 december 2017 | 12 de jaargang | nummer 21

Gebruikt u elektronische hulpmiddelen of tools in gerechtelijke procedures?

Weblinks

linkEnquête http://www.surveymonkey.com/r/BelgiumOVBICT

Contactpersonen

contact Philippe Gérard philippe.gerard@ordevanvlaamsebalies.be

Informatisering - Gerechtelijk recht

Reageer op dit artikel