21 december 2017 | 12 de jaargang | nummer 22

Neem deel aan de publieke consultatie over hervorming Burgerlijk Wetboek

Weblinks

linkFOD Justitie Hervorming Burgerlijk Wetboek https://justitie.belgium.be/nl/bwcc

Contactpersonen

contact Sofie Verherstraeten sofie.verherstraeten@ordevanvlaamsebalies.be

Advocatenbevraging - Aankondiging

Reageer op dit artikel