21 december 2017 | 12 de jaargang | nummer 22

Wetsontwerp van 7 december 2017 hervorming ondernemingsrecht

Weblinks

linkWetsontwerp van 7 december 2017 houdende hervorming van het ondernemingsrecht http://www.dekamer.be/FLWB/PDF/54/2828/54K2828001.pdf

Contactpersonen

contact Sofie Verherstraeten sofie.verherstraeten@ordevanvlaamsebalies.be

Economisch recht

Reageer op dit artikel