22 maart 2018 | 13 de jaargang | nummer 6

Voorstel decreet justitiehuizen en eerstelijnsbijstand: tekst beschikbaar

Documenten

pdfVoorstel van decreet houdende de justitiehuizen en de juridische eerstelijnsbijstand 22.3.2018 *.pdf

Contactpersonen

contact Céline Maes celine.maes@ordevanvlaamsebalies.be

juridische eerstelijnsbijstand

Reageer op dit artikel