22 maart 2018 | 13 de jaargang | nummer 6

Reglement 'opvolging advocaten tweedelijnsbijstand en Salduz': vorderingen tot nietigverklaring verworpen

Documenten

pdfHof van Cassatie arrest 1 22.3.2018 *.pdf
pdfHof van Cassatie arrest 2 22.3.2018 *.pdf

Contactpersonen

contact Elke Steylaerts elke.steylaerts@ordevanvlaamsebalies.be
contact Céline Maes celine.maes@ordevanvlaamsebalies.be

Juridische tweedelijnsbijstand

Reageer op dit artikel