14 juni 2018 | 13 de jaargang | nummer 12

Vergoedingen juridische tweedelijnsbijstand uitbetaald

Contactpersonen

contact Elke Steylaerts elke.steylaerts@ordevanvlaamsebalies.be
contact Céline Maes celine.maes@ordevanvlaamsebalies.be

Juridische tweedelijnsbijstand

Reageer op dit artikel