9 augustus 2018 | 13 de jaargang | nummer 14

Reactie OVB op rapport experten 'De toekomst van het advocatenberoep'

Documenten

pdfBrief minJus_2018 07 02_Toekomst advocatenberoep 20.7.2018 *.pdf
pdfBijlage 1_Vragenlijst rechtsvordering collectief herstel 20.7.2018 *.pdf
pdfBijlage 2a_Voorstel wettekst tucht 20.7.2018 *.pdf
pdfBijlage 2b_Voorstel vergelijkende wettekst tucht 20.7.2018 *.pdf
pdfBijlage 3_Juridische tweedelijnsbijstand 20.7.2018 *.pdf

Weblinks

linkLeg principe van onafhankelijke advocatuur vast in de Grondwet https://www.advocaat.be/Nieuws-en-standpunten/Persberichten/2018/Hervorming-advocatuur-Leg-principe-van-onafhanke Website OVB

Contactpersonen

contact Bart Coppein bart.coppein@ordevanvlaamsebalies.be

OVB

Reageer op dit artikel