9 augustus 2018 | 13 de jaargang | nummer 14

Criteria tot opname op lijst van schadeafwikkelaars bij Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel

Contactpersonen

contact Sofie Verherstraeten sofie.verherstraeten@ordevanvlaamsebalies.be

Economisch recht

Reageer op dit artikel