9 augustus 2018 | 13 de jaargang | nummer 14

Inwerkingtreding wet hervorming erfrecht

Contactpersonen

contact Ulrike Cerulus ulrike.cerulus@ordevanvlaamsebalies.be

Familiaal vermogensrecht

Reageer op dit artikel