6 september 2018 | 13 de jaargang | nummer 15

Toelichting cumul plaatsvervangende rechters en gerechtelijke mandatarissen

Contactpersonen

contact Bart Coppein bart.coppein@ordevanvlaamsebalies.be

Gerechtelijk recht

Reageer op dit artikel