8 november 2018 | 13 de jaargang | nummer 19

Beknopt overzicht hervorming ondernemingsrecht, in werking getreden op 1 november 2018

Documenten

pdfWet van 15 april 2018 houdende hervorming van het ondernemingsrecht 8.11.2018 *.pdf
pdfKB van 21 oktober 2018 tot uitvoering van de artt. III.82 t.e.m. III.95 WER 8.11.2018 *.pdf

Weblinks

linkWetsontwerp van 7 december 2017 hervorming ondernemingsrecht http://www.ordeexpress.be/artikel/155/2146/wetsontwerp-van-7-december-2017-hervorming-ondernemingsrecht
linkHervorming ondernemingsrecht: OVB gehoord in Kamercommissie Handels- en Economisch recht http://www.ordeexpress.be/artikel/157/2174/hervorming-ondernemingsrecht-ovb-gehoord-in-kamercommissie-handels-en-economisc
linkAdvocaten als rechter in ondernemingszaken http://www.ordeexpress.be/artikel/162/2267/advocaten-als-rechter-in-ondernemingszaken

Contactpersonen

contact Sofie Verherstraeten sofie.verherstraeten@ordevanvlaamsebalies.be

Handelsrecht

Reageer op dit artikel