25 april 2019 | 14 de jaargang | nummer 8

Nieuwe lijst contactgegevens Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ)

Weblinks

linkContactgegevens DVZ https://privaat.advocaat.be/site/forum/documenten/docDetail.asp?did=33248&mida=361&midb=0&midc=0&midd=0

Contactpersonen

contact Philippe Gérard philippe.gerard@ordevanvlaamsebalies.be

Vreemdelingenrecht

Reageer op dit artikel