9 mei 2019 | 14 de jaargang | nummer 9

E-mailadressen medewerkers Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ)

Weblinks

linkContactgegevens DVZ https://privaat.advocaat.be/site/forum/documenten/docDetail.asp?did=33248&mida=361&midb=0&midc=0&midd=0

Contactpersonen

contact Philippe GĂ©rard philippe.gerard@ordevanvlaamsebalies.be

Vreemdelingenrecht

Reageer op dit artikel