18 april 2013 | 8 ste jaargang | nummer 7

Muziek in uw wachtkamer ... een dure aangelegenheid?

Weblinks

linkHof van Justitie, C-135/10 http://www.http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=nl&num=C-135/10

Contactpersonen

contact Jacqueline Van de Velde jacqueline.van.de.velde@ordevanvlaamsebalies.be

Reageer op dit artikel