2 mei 2013 | 8 ste jaargang | nummer 8

Publicatie: Balie – Commentaar Boek III Ger. W.

Weblinks

linkKluwer http://shop.kluwer.be/shop/nl_BE/navigation/322/Balie/Product?p=BPARTCOMMBI13001

Contactpersonen

contact Isabel Vandevelde isabel.vandevelde@ordevanvlaamsebalies.be

OVB - Gerechtelijk recht - Tucht - Deontologie

Reageer op dit artikel