28 juni 2013 | 8 ste jaargang | nummer extra

Vereffeningsverzoek artikel 184 § 2 W. Venn. - bij te voegen stukken

Contactpersonen

contact Jacqueline Van de Velde jacqueline.van.de.velde@ordevanvlaamsebalies.be

Reageer op dit artikel