20 februari 2014 | 9 de jaargang | nummer 4

Als advocaat-verzoeker voor eigen rekening optreden voor de rechtbank?

Documenten

pdfEHRM, 11 februari 2014 20.2.2014 *.pdf

Weblinks

linkEHRM, 11 februari 2014 http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/Pages/search.aspx#{"sort":["kpdate Descending"],"documentcollectionid2":["JUDGMENTS"],"itemid":["001-140775"]}

Contactpersonen

contact Lieve Kenis lieve.kenis@ordevanvlaamsebalies.be

EHRM

Reageer op dit artikel