24 april 2014 | 9 de jaargang | nummer 7

Beroep tegen elektronische procedure Raad voor Vreemdelingenbetwistingen

Weblinks

linkArtikel Elektronische procesvoering Raad voor Vreemdelingenbetwistingen http://www.ordeexpress.be/artikel/59/537/elektronische-procesvoering-raad-voor-vreemdelingenbetwistingen-bis

Contactpersonen

contact Bart Coppein bart.coppein@ordevanvlaamsebalies.be

Vreemdelingenrecht

Reageer op dit artikel