22 mei 2014 | 9 de jaargang | nummer 9

Nieuwe bevoegdheden vrederechter en rechtbank van koophandel

Documenten

pdfWet_2014 03 26_Bestrijding betalingsachterstand handelstransacties 22.5.2014 *.pdf

Contactpersonen

contact Bart Coppein bart.coppein@ordevanvlaamsebalies.be

Gerechtelijk recht

Reageer op dit artikel