5 juni 2014 | 9 de jaargang | nummer 10

Marktpraktijken en consumentenbescherming voor vrije beroepers

Documenten

pdfWet van 15 mei 2014 tot invoering Boek XIV WER 3.6.2014 *.pdf
pdfWetsontwerp d.d. 2014 03 05 5.6.2014 *.pdf
pdfAmendementen OVB-OBFG 5.6.2014 *.pdf

Weblinks

linkRichtlijn 93/13/EEG van de Raad van 5 april 1993 betreffende oneerlijke bedingen in consumentenovereenkomsten http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?qid=1401954761209&uri=CELEX:01993L0013-20111212 Eur-Lex
linkRichtlijn 2002/58/EG betreffende privacy en elektronische communicatie http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?qid=1401954873951&uri=CELEX:02002L0058-20091219 Eur-Lex
linkRichtlijn 2004/48/EG van 29 april 2004 betreffende de handhaving van intellectuele-eigendomsrechten (Voor de EER relevante tekst) http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?qid=1401955158708&uri=CELEX:32004L0048 Eur-Lex
linkVerordening (EG) N r. 2006/2004 betreffende samenwerking met betrekking tot consumentenbescherming (Voor de EER relevante tekst) http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?qid=1401955228775&uri=CELEX:02004R2006-20130708 Eur-Lex
linkRichtlijn 2005/29/EG van 11 mei 2005 betreffende oneerlijke handelspraktijken http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?qid=1401955322676&uri=CELEX:32005L0029 Eur-Lex
linkRichtlijn 2006/114/EG van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2006 inzake misleidende reclame en vergelijkende reclame (gecodificeerde versie) (Voor de EER relevante tekst) http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?qid=1401955416172&uri=CELEX:32006L0114 Eur-Lex
linkRichtlijn 2011/83/EU van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2011 betreffende consumentenrechten (Voor de EER relevante tekst) http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?qid=1401955739398&uri=CELEX:32011L0083 Eur-Lex

Contactpersonen

contact Twyla Quéva twyla.queva@ordevanvlaamsebalies.be

Economisch recht

Reageer op dit artikel