19 juni 2014 | 9 de jaargang | nummer 11

Invloed van vrijstelling van bijdragen op pensioen advocaten-stagiairs

Weblinks

linkARP (KB 22/12/1967) http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=1967122202&table_name=wet
link19/12/1967 - KB houdende algemeen reglement in uitvoering van het KB nr. 38 van 27/07/1967, houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=1967121901&table_name=wet
link10/11/1967 - KB nr. 72 betreffende het rust- en overlevingspensioen der zelfstandigen http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&table_name=wet&cn=1967111004

Contactpersonen

contact Twyla QuƩva twyla.queva@ordevanvlaamsebalies.be

Reageer op dit artikel