3 juli 2014 | 9 de jaargang | nummer 12

Controles op naleven verplichtingen Boek III WER (ex-Dienstenwet verplichtingen)

Weblinks

link28/02/2013 - Wetboek van economisch recht http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2013022819&table_name=wet
link17/07/2013 - Wet houdende invoeging van Boek III " Vrijheid van vestiging, dienstverlening en algemene verplichtingen van de ondernemingen ", in het Wetboek van economisch recht http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2013071732&table_name=wet
linkOE "Controles FOD Economie over de Dienstenwet" http://www.ordeexpress.be/artikel/60/532/controles-fod-economie-over-de-dienstenwet

Contactpersonen

contact Twyla Quéva twyla.queva@ordevanvlaamsebalies.be

Handelsrecht - Economisch recht

Reageer op dit artikel