23 oktober 2014 | 9 de jaargang | nummer 18

Vijfde rapport van de Raad van Europa over de efficiëntie van justitie in Europa

Weblinks

linkReport on "European judicial systems – Edition 2014 (2012 data): efficiency and quality of justice" http://www.coe.int/t/dghl/cooperation/cepej/evaluation/2014/Rapport_2014_en.pdf www.coe.int
linkRapport sur les "Systèmes judiciaires européens– Edition 2014 (2012): efficacité et qualité de la justice http://www.coe.int/t/dghl/cooperation/cepej/evaluation/2014/Rapport_2014_fr.pdf www.coe.int

Contactpersonen

contact Twyla Quéva twyla.queva@ordevanvlaamsebalies.be

Reageer op dit artikel