6 november 2014 | 9 de jaargang | nummer 19

Sociale media en privacy op de werkvloer

Documenten

pdfRapport 26.11.2014 *.pdf

Weblinks

link8 DECEMBER 1992. - Wet tot bescherming van de persoonlijke levensfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&table_name=wet&cn=1992120832 Juridat.be
linkCAO nr. 81 http://www.internet-observatory.be/internet_observatory/pdf/legislation/collective_agreement_privacy_nl.pdf Nationale Arbeidsraad

Contactpersonen

contact Twyla Quéva twyla.queva@ordevanvlaamsebalies.be

Informatisering

Reageer op dit artikel