22 januari 2015 | 10 de jaargang | nummer 2

Openbare raadplegingen (EU)

Weblinks

linkRaadpleging mededinging http://ec.europa.eu/competition/consultations/2014_regulation_773_2004/index_en.html
linkRaadpleging over de herziening van de arbeidstijdrichtlijn (Richtlijn 2003/88/EG) http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=333&consultId=14&visib=0&furtherConsult=yes&langId=nl
linkPublic Consultation on Patents and Standards http://ec.europa.eu/enterprise/policies/industrial-competitiveness/industrial-policy/intellectual-property-rights/patents-standards/public-consultation/index_en.htm
linkConsultation sur les fusions et scissions transfrontalières http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/2014/cross-border-mergers-divisions/index_fr.htm
linkConsultation on cross-border mergers and divisions http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/2014/cross-border-mergers-divisions/index_en.htm

Contactpersonen

contact Twyla Quéva twyla.queva@ordevanvlaamsebalies.be

Economisch recht - Europees recht

Reageer op dit artikel