8 oktober 2015 | 10 de jaargang | nummer 17

Orde in Actie

 • DPA: bekijk de instructiefilmpjes en leer hoe u aan de slag kunt

  Alle Vlaamse advocaten kunnen via het DPA opzoekingen doen in het Rijksregister, CBB en bij Graydon. 3 instructiefilmpjes begeleiden u daarin: hoe meldt u zich aan, hoe zoekt u gegevens op en hoe wijzigt u uw instellingen op het DPA?

  Bekijk de filmpjes in het artikel.

  Nog vragen? U kunt nog inschrijven voor de opleidingen in oktober.

 • Wijzigingen Codex Deontologie voor Advocaten

  Op 30 september 2015 publiceerde het Belgische Staatsblad enkele wijzigingen in de Codex Deontologie voor Advocaten, o.a. over de stage, de permanente vorming en de opvolging van advocaten in het kader van de juridische tweedelijnsbijstand en Salduz.

  U leest hier alle wijzigingen.

  Ze treden in werking op 1 januari 2016. Begin volgend jaar wordt een gecoördineerde versie van de Codex uitgebracht.

 • Fiscale aftrekbaarheid tussenkomst baliebijdrage

  De tussenkomst van een advocatenkantoor of de stagemeester in de baliebijdrage van een advocaat vormt niet langer een belastbaar inkomen voor die advocaat. Zo stelt de fiscus in de Circulaire AAFisc nr. 34/2015 van 3 september 2015. Daarmee breidt hij de regeling die reeds bestond voor accountants en belastingconsulenten uit naar andere vrije beroepen.

 • Patroons nemen hun stagiairs onder de loep in Ad Rem

  In de voorlaatste Ad Rem van 2015 nemen 4 stagemeesters hun stagiairs en de stage onder de loep.
  U leest er ook hoe u het best omgaat met stress en een burn-out kunt voorkomen, wat het nieuwe arbitragereglement van VOBA zo innovatief maakt en de avonturen van 5 stagiairs die vorig jaar naar het buitenland trokken om er hun stage te vervolledigen.

 • OVB organiseert: Tuchtprocedure voor advocaten

  Meer weten over het tuchtonderzoek? Kom naar de studienamiddag van 4 november.

  De studienamiddag levert 3 juridische punten op.
  Meer praktische informatie vindt u in de folder.

  Weet alvast dat u in januari ook kunt deelnemen aan twee studienamiddagen over deontologie: enerzijds over briefwisseling en huiszoeking bij advocaten en anderzijds over het beroepsgeheim in het algemeen en het beroepsgeheim bij fiscale en btw-controle en over advocaat en media. Meer info volgt!

 • OVB zoekt: jurist studiedienst (specialisatie: vennootschappen e.a.)

  Zin om de OVB-ploeg te komen versterken? Wij zijn momenteel op zoek naar een jurist voor de studiedienst, met als specialisatie: vennootschapsrecht, handels-, insolventie-, economisch en financieel recht, consumentenrecht e.d.

 • Advocatenrun 2016: nieuwigheden

  Zondag 5 juni 2016 vindt de zevende editie van de Advocatenrun plaats. We houden vast aan de klassieke succesformule, maar introduceren ook enkele nieuwigheden...
  Benieuwd? Ontdek ze hier.

 • Agenda en commissievergaderingen

  In de agenda van de OVB en van de commissievergaderingen vindt u per departement een overzicht van de besprekingen en commissievergaderingen.

 • OVB-persoverzicht 23/09/2015 - 07/10/2015

  U vindt onder documenten een overzicht van de media waarin de Orde van Vlaamse Balies aan bod is gekomen.

Advocaat in Actie

 • Info rechtbanken

  Hier vindt u informatie over de rechtbanken en hoven.

 • Schrijf u nu in voor het VOBA Congres "Arbitrage! Te duur?"

  Op 27 oktober organiseert VOBA een congres in Antwerpen rond het thema "Arbitrage": wat is dat en waarom hebben ondernemers er geen vertrouwen (meer) in?

  Schrijf u nu in en ontdek o.a. hoe arbitrage een waardevol alternatief biedt voor de traditionele wijze van geschillenbeslechting en hoe het volledig vernieuwde VOBA-arbitragereglement arbitrage sneller en eenvoudiger maakt.

Wet Geworden

 • Nieuwsbrief Prometheus wetgeving

  U vindt via de weblink de Prometheus nieuwsbrief "wetgeving" van 25 september tot en met 8 oktober 2015.

 • 1 jaar familierechtbanken: stand van zaken

  Ongeveer een jaar geleden trad de wet betreffende de familierechtbanken in werking. De werking ervan loopt echter allesbehalve van een leien dakje. De OVB wees eerder al op verschillende problemen met de familierechtbanken. Enkele volksvertegenwoordigers stelden gisteren verscheidene vragen aan de minister van Justitie naar aanleiding van de verjaardag van de familierechtbanken.

  U leest hier de parlementaire vragen en antwoorden.

 • Parlementaire vragen pro-fiscoverklaring

  Minister van Justitie Geens gaf uitleg over de pro-fiscoverklaring in het kader van de verhoogde griffierechten. Hij kreeg o.a. een vraag over het probleem van de vordering die deels wel en deels niet in geld waardeerbaar is. De minister bevestigde daarbij dat het rolrecht enkel verschuldigd is op het in geld waardeerbare gedeelte van een vordering.

Wet in Wording

 • Minister wil bemiddeling (in familiezaken) promoten

  In de Kamercommissie Justitie gaf de minister van Justitie aan dat hij voor bemiddeling een gelijkwaardige plaats ziet in het gerechtelijk recht, ook in echtscheidingszaken. Hij pleit voor een structurele samenwerking tussen Justitie en Welzijn, op alle niveau's, om familiedrama's te vermijden en wil bemiddeling in de familierechtbanken stroomlijnen en promoten.

 • Smartphones te 'smart' voor onderzoekers

  De beveiliging van de huidige smartphones zorgt voor problemen en vertraging tijdens politieonderzoeken. Een volksvertegenwoordiger stelde hierover een vraag aan minister Koen Geens. Die stelt, in afwachting van een Europese richtlijn, alvast een aanpassing van de Dataretentiewet voor.

 • Over de juridische tweedelijnsbijstand

  In de Kamercommissie Justitie verduidelijkte de minister van Justitie de bestaande regels van de juridische tweedelijnsbijstand over de terugvordering van onterecht verschuldigde bijstand en de opvolging tussen pro-Deoadvocaten. Tevens engageerde hij zich om de waarde van het punt op het niveau van vorig jaar te brengen en bijkomend budget te vragen om de gevolgen van de asielcrisis op te vangen. Ook sprak hij de hoop uit binnenkort te kunnen landen met de hervorming van de juridische tweedelijnsbijstand.

 • Nieuwe benoemingen en vacatures om problemen bij Brusselse rechtbanken op te vangen

  Magistraten van de Franstalige jeugdrechtbanken waarschuwden eerder dat vanaf half oktober geen zittingen meer zouden plaatsvinden door een gebrek aan griffiers. Daarop ondervroegen meerdere volksvertegenwoordigers de minister van Justitie over de aanhoudende personeelsproblemen op de Brusselse rechtbanken. Die bevestigde in de Kamercommissie Justitie dat er vanaf november nieuwe griffiers benoemd worden en dat er ook nieuwe vacante betrekkingen worden gepubliceerd.