22 oktober 2015 | 10 de jaargang | nummer 18

Orde in Actie

 • Samen een nachtje "doordoen" voor de ondernemer?

  Ja, u heeft het goed gelezen! Wij zijn op zoek naar enthousiaste advocaten om advies te geven tijdens de Nacht van de Ondernemer. In de nacht van 19 op 20 november organiseert de Orde van Vlaamse Balies een callcenteractie voor ondernemers. Zij liggen vaak wakker van allerlei problemen in hun bedrijf. Allesbehalve bevorderlijk voor een goede nachtrust. Met een heel team advocaten zorgt de OVB ervoor dat ondernemers die nacht van 22 tot 6 uur met al hun vragen over arbeidscontracten, milieuvergunningen, sociale zekerheid, slechte betalers enz. bij ons terechtkunnen. Wilt u meedoen?

 • Big Brother Awards: OVB wint publieksprijs met gulzige apps

  Op 15 oktober organiseerde de Liga voor de Mensenrechten voor de vijfde keer haar Big Brother Awards. Daarmee wil de Liga aandacht vragen voor het belang van privacy en de dagelijkse schendingen ervan door overheidsinstanties, bedrijven, organisaties en individuen. De OVB won de publieksprijs met haar nominatie van de mobiele apps.

 • Hervorming collectieve schuldenregeling

  De collectieve schuldenregeling moet efficiënter en maatschappelijk relevanter worden. Daarom stelde de OVB aan minister Geens een hervormingsplan collectieve schuldenregeling voor, met wetswijzigingen en een digitaal platform.

 • Adviezen deontologie

  De Orde van Vlaamse Balies publiceert nieuwe adviezen (nrs. 443- 539) van het departement deontologie op het privaat luik van haar website.

 • Nieuwe samenstelling tuchtraden voor advocaten

  Overeenkomstig de artikelen 457 en 465 Ger.W. werden de tuchtraden en de tuchtraad van beroep voor advocaten opnieuw samengesteld voor de komende drie gerechtelijke jaren (2015 – 2018). U vindt de nieuwe samenstelling van elke tuchtraad bij de documenten.

 • OVB organiseert: Tuchtprocedure voor advocaten

  Meer weten over het tuchtonderzoek? Kom naar de studienamiddag van 4 november.

  De studienamiddag levert 3 juridische punten op.
  Meer praktische informatie vindt u in de folder.

  Weet alvast dat u in januari ook kunt deelnemen aan twee studienamiddagen over deontologie: enerzijds over briefwisseling en huiszoeking bij advocaten en anderzijds over het beroepsgeheim in het algemeen en het beroepsgeheim bij fiscale en btw-controle en over advocaat en media. Meer info volgt!

 • OVB-persoverzicht 14/10/2015 - 21/10/2015

  U vindt onder documenten een overzicht van de media waarin de Orde van Vlaamse Balies aan bod is gekomen.

 • Agenda en commissievergaderingen

  In de agenda van de OVB en van de commissievergaderingen vindt u per departement een overzicht van de besprekingen en commissievergaderingen.

Advocaat in Actie

 • Info rechtbanken

  Hier vindt u informatie over de rechtbanken en hoven.

 • Online juridische platformen en uw deontologie

  Wordt u aangeschreven door online juridische platformen om mee te werken als juridische dienstverlener? Let dan op voor de voorwaarden die u opgelegd worden. Ze zijn niet allemaal deontologisch aanvaardbaar.

 • Schrijf u nu in voor het VOBA Congres "Arbitrage! Te duur?"

  Op 27 oktober organiseert VOBA een congres in Antwerpen rond het thema "Arbitrage": wat is dat en waarom hebben ondernemers er geen vertrouwen (meer) in?

  Schrijf u nu in en ontdek o.a. hoe arbitrage een waardevol alternatief biedt voor de traditionele wijze van geschillenbeslechting en hoe het volledig vernieuwde VOBA-arbitragereglement arbitrage sneller en eenvoudiger maakt.

Uitgelezen Rechtspraak

 • Raad van State kent voor het eerst schadevergoeding toe

  In arrest nr. 232.416 van 2 oktober 2015 kende de Raad van State voor het eerst schadevergoeding tot herstel toe. In die zaak weigerde de FOD Binnenlandse Zaken een identificatiekaart af te leveren. De mogelijkheid van schadevergoeding werd ingevoerd door het nieuwe artikel 11bis van de gecoördineerde wetten op de Raad van State.

 • Hof van Justitie Europese Unie schiet het recht op bescherming van persoonsgegevens te hulp

  Op 6 oktober 2015 sprak het Hof van Justitie van de Europese Unie zich uit in de veelbesproken "Safe Harbor" zaak.

  De uitspraak komt als antwoord op de prejudiciële vraag van het Ierse High Court, naar aanleiding van de klacht van Facebookgebruiker Schrems. Die vond het ongehoord dat Facebook Ireland zijn persoonsgegevens overmaakte aan Facebook Inc., dat die gegevens op Amerikaanse servers verwerkte.

  Hij betwiste in het bijzonder de automatische toepassing van de "Veiligehavenbeginselen" voor gegevens gestockeerd op Amerikaanse servers, naar aanleiding van de onthullingen van Edward Snowden en het daaropvolgende NSA-schandaal.

  U leest hier de uiteenzetting van de argumenten van het Hof.

 • Salduz: bij voorkeur een zelf gekozen advocaat

  Wanneer de politie zonder gegronde reden de verdachte verhindert zich te laten bijstaan door een advocaat naar keuze tijdens het eerste politieverhoor, kan dat volgens het Europees Hof voor de Rechten van de Mens leiden tot een schending van het recht op een eerlijk proces.

Wet Geworden

Wet in Wording

 • Geen leefloon tijdens straf onder elektronisch toezicht

  Gevangenen die worden veroordeeld tot een straf onder elektronisch toezicht hebben, net als gewone gevangenen, geen recht op een leefloon. De FOD Justitie kan hen wel een forfaitaire vergoeding toekennen. De minister van Justitie wil de huidige regeling herbekijken.

 • Eerste zaakverdelingsreglementen op komst

  De minister van Justitie lichtte in de Kamercommissie Justitie toe dat de eerste vijf zaakverdelingsreglementen binnenkort bij KB worden uitgevaardigd. Die hangen samen met de noodzakelijke mobiliteit van de magistratuur en doen volgens de minister geen afbreuk aan de toegang van de burger tot het gerecht.