5 november 2015 | 10 de jaargang | nummer 19

Orde in Actie

 • Nacht van de Ondernemer: nieuwe campagne gelanceerd - doet u ook mee?

  Gisteren werd in het VTM-journaal de campagne voor de Nacht van de Ondernemer gelanceerd.

  Tijdens de nacht van 19 op 20 november organiseert de Orde van Vlaamse Balies een actie voor ondernemers.
  86 % van hen ligt vaak wakker over zijn zaak, 10 % daarvan piekert over juridische problemen. Daarom wil de OVB ondernemers duidelijk maken dat ze voor veel van die problemen bij een advocaat terechtkunnen en zo ook veel problemen kunnen voorkomen.

  Ondernemers kunnen zich vanaf nu inschrijven voor een afspraak met een advocaat via nachtvandeondernemer.org.
  Wij zoeken nog advocaten die die nacht mee advies willen geven.

 • VOBA's nieuw arbitragereglement

  Op 27 oktober 2015 trad het nieuwe VOBA-arbitragereglement in werking. Dat stelt arbitrage bij VOBA in een volledig nieuw daglicht!

  Lees er hier meer over.

 • Hou uw mailbox in de gaten: mailing over Potpourri I komt eraan!

  Op 19 oktober 2015 verscheen in het Belgisch Staatsblad de wet houdende wijziging van het burgerlijk procesrecht en houdende diverse bepalingen inzake justitie. Die wet heeft verstrekkende gevolgen voor de burgerlijke procedure. U krijgt in de loop van volgende week een mailing van de OVB om die gevolgen te duiden.

 • Algemene vergadering 28/10/2015

  Komt er een wijziging van de bepalingen van de Codex over media? En wat met de detachering van advocaten?

 • Agenda en commissievergaderingen

  In de agenda van de OVB en van de commissievergaderingen vindt u per departement een overzicht van de besprekingen en commissievergaderingen.

Advocaat in Actie

 • Info rechtbanken

  Hier vindt u informatie over de rechtbanken en hoven.

 • Balie Limburg in de steigers

  Op 30 oktober 2015 maakten balie Tongeren en balie Hasselt bekend dat ze een eengemaakte baliestructuur willen ontwikkelen. Balie Limburg zou een balie van meer dan 1.000 advocaten worden, binnen het gerechtelijk arrondissement Limburg, ressort Antwerpen. De balie zou er vanaf 1 september 2016 moeten komen.

 • Sluit u als arbiter aan bij VOBA

  VOBA, de Vlaamse Organisatie voor Bemiddeling en Arbitrage, treedt op als referentieorganisme voor bemiddeling en arbitrage in Vlaanderen en Brussel. Ze promoot bemiddeling en arbitrage als volwaardig alternatief voor de traditionele wijze van geschillenregeling.

  Naar aanleiding van haar nieuwe arbitragereglement update VOBA haar lijst met aangesloten arbiters. Wilt u ook opgenomen worden op de lijst van VOBA-arbiters? Laat het ons dan zeker weten!

Uitgelezen Rechtspraak

Wet Geworden

Wet in Wording

 • Wetsontwerp potpourri II (strafrecht) in Kamer neergelegd

  Op 23 oktober 2015 legde de regering haar wetsontwerp potpourri II in de Kamer neer. Dat wetsontwerp bevat wijzigingen voor het strafrecht en strafprocesrecht. De OVB bracht de regering al op de hoogte van haar bekommernissen en zal dat tijdens de parlementaire bespreking blijven doen.