19 november 2015 | 10 de jaargang | nummer 20

Orde in Actie

 • Nacht van de Ondernemer: we zijn er klaar voor!

  Vannacht geeft een team advocaten van 22 tot 6 uur juridisch advies aan ondernemers, naar aanleiding van de Nacht van de Ondernemer. Zij zullen ervoor zorgen dat die ondernemers voortaan een betere nachtrust krijgen. Ontdek hier welke advocaten deelnemen en bekijk alvast onze filmpjes.

 • Agenda en commissievergaderingen

  In de agenda van de OVB en van de commissievergaderingen vindt u per departement een overzicht van de besprekingen en commissievergaderingen.

 • OVB-persoverzicht 4/11/2015 - 14/11/2015

  U vindt onder documenten een overzicht van de media waarin de Orde van Vlaamse Balies aan bod is gekomen.

Advocaat in Actie

 • Sociale bijdragen zelfstandigen: enkele verduidelijkingen

  In de Commissie Bedrijfsleven gaf minister Borsus antwoord op enkele parlementaire vragen over de berekening en gelijkstelling van de sociale bijdragen van zelfstandigen.

 • VJV organiseert: het grote rechtenopleidingsdebat

  Op donderdag 3 december gaat juridisch Vlaanderen geciviliseerd in de clinch over de eigen toekomst. De Vlaamse Juristenvereniging organiseert dan in Leuven een debatavond over de rechtenopleiding. Denk mee over hoe u zelf opgeleid had willen zijn en hoe we toekomstige juristen voorbereiden op de vele uitdagingen die onze rechtsstaat rijk is.

Wet Geworden

Wet in Wording

 • België te laat met omzetting Europese Slachtofferrichtlijn

  In Richtlijn 2012/29/EU geeft de Europese Unie slachtoffers van misdrijven uitgebreide rechten en ondersteuning. Die richtlijn moest op 16 november 2015 worden omgezet in het Belgische strafprocesrecht, wat echter nog niet gebeurde. Niettemin kunnen slachtoffers op basis van de rechtspraak van het Hof van Justitie al rechten putten uit de niet-omgezette richtlijn. Daarom verzamelen we hier de krachtlijnen nog even voor u.

 • Uitstel btw-plicht voor bestuurders-rechtspersonen tot 1 april 2016

  Binnenkort volgt een nieuwe circulaire over de opheffing van de btw-plicht voor bestuurders-rechtspersonen. Om belastingplichtigen de kans te geven zich daaraan aan te passen, heeft de minister van Financiën beslist om uitstel te verlenen tot 1 april 2016.