3 december 2015 | 10 de jaargang | nummer 21

Orde in Actie

 • Beleidsnota Justitie - de studiedienst maakt de balans op

  De uitvoering van het Justitieplan is volop aan de gang. In zijn beleidsnota geeft de minister van Justitie een stand van zaken op van wat reeds werd gerealiseerd en etaleert hij zijn ambities voor de volgende jaren. De studiedienst heeft de aspecten die voor de advocatuur het meest relevant zijn, samengevat in een omstandige nota.

 • Zin om de OVB-studiedienst te komen versterken?

  De studiedienst is op zoek naar twee juristen. Interesse?

 • Handleiding punten permanente vorming

  Elke advocaat moet zich regelmatig bijscholen in juridische en praktijkondersteunende materies. Dat kan door cursussen te volgen - al dan niet erkend door de OVB - te doceren of te publiceren en zo punten permanente vorming te verzamelen.

  Punten aanvragen, ingeven en opvolgen, gebeurt volledig digitaal, via de module permanente vorming op het privaat luik. U kan op elk ogenblik opleidingen die u interesseren zoeken, u hiervoor inschrijven en uw puntentotaal consulteren.

  Maar hoe gaat dat precies in zijn werk?

 • Verslag algemene vergadering 25 november 2015

  Wordt de Vlaamse advocatuur binnenkort anders georganiseerd?

 • Agenda en commissievergaderingen

  In de agenda van de OVB en van de commissievergaderingen vindt u per departement een overzicht van de besprekingen en commissievergaderingen.

 • OVB-persoverzicht 18/11/15 - 28/11/15

  U vindt onder documenten een overzicht van de media waarin de Orde van Vlaamse Balies aan bod is gekomen.

Advocaat in Actie

Uitgelezen Rechtspraak

Wet Geworden

Wet in Wording

 • Drempel btw-vrijstelling kleine ondernemingen verhoogd

  Vanaf 1 januari 2016 verhoogt de drempel voor de btw-vrijstelling voor kleine ondernemingen naar 25.000 euro. In afwachting van de publicatie van de wet verschafte de FOD Financiën reeds uitgebreide toelichting. Wie gebruik wil maken van de vrijstelling, moet vóór 15 december 2015 de verklaring van overgang bezorgen aan zijn btw-controlekantoor.

 • Aanpassingen zelfstandigenstatuut goedgekeurd door parlement

  Het door de regering ingediende wetsontwerp houdende diverse bepalingen inzake het sociaal statuut van zelfstandigen werd vorige week goedgekeurd door de Kamer. Het wetsontwerp bevat o.m. enkele wijzigingen in het stelsel van de sociale bijdragen en in de verzekering voor het stopzetten van de zelfstandige activiteit.

  U leest hier de wetswijzigingen met steeds een korte toelichting.