17 december 2015 | 10 de jaargang | nummer 22

Orde in Actie

 • Voordeligere tarieven voor rapporten Graydon op het DPA

  Omdat er veel Graydonrapporten opgevraagd worden via het DPA, kan Diplad vanaf 1 januari 2016 de rapporten tegen aantrekkelijkere voorwaarden aanbieden.

  Weldra zal u ook gegevens van buitenlandse ondernemingen via het DPA kunnen consulteren. Meer hierover in een volgende OrdeExpress.

 • 1 januari 2016: nieuwe bepalingen Codex van kracht

  Op 1 januari 2016 treden een aantal nieuwe of gewijzigde bepalingen van de Codex Deontologie voor Advocaten in werking. Lees hier alle wijzigingen over o.a. de opvolging van advocaten in het kader van de juridische tweedelijnsbijstand en Salduz, de permanente vorming en de stage.

 • Is de advocaat-ondernemer wel ondernemend genoeg?

  In de laatste Ad Rem van 2015 leest u alles over de (soms gespannen) relatie tussen advocatuur en bedrijfsleven, neemt Luc Vanheeswijck afscheid van de commissie fiscaal recht en krijgt u een praktisch voorbeeld om aan uw informatieverplichtingen in het kader van de Dienstenwet te voldoen.

 • OVB organiseert: 2 studienamiddagen "Bijzondere topics deontologie"

  Meer weten over enkele bijzondere topics binnen de deontologie van de advocaat?

  Kom op 14 januari 2016 naar de studienamiddag over briefwisseling en huiszoeking (2 juridische punten) en/of op 21 januari over beroepsgeheim en advocaat en media (3 juridische punten).

  Meer praktische informatie vindt u in de folders (opgelet: lokaalwijziging: lokaal 2102).

 • Lid worden van de examencommissie buitenlandse diploma's?

  EU-onderdanen die in een andere Europese lidstaat hun master in de rechten hebben behaald en die zich willen inschrijven aan een Vlaamse balie moeten de bekwaamheidsproef afleggen. De examens worden afgenomen door een examencommissie en voor die commissie is de OVB nog op zoek naar 2 nieuwe leden. Geïnteresseerd?

 • Handleiding elektronische btw-aangifte curatoren in Intervat

  De Intervat-applicatie is bijzonder handig voor de elektronische btw-aangifte van curatoren. In dit artikel leest u enkele aandachtspunten en vindt u een volledige gebruikershandleiding, die tot stand kwam met de medewerking van de commissie curatoren van de OVB.

 • Agenda en commissievergaderingen

  In de agenda van de OVB en van de commissievergaderingen vindt u per departement een overzicht van de besprekingen en commissievergaderingen.

 • OVB-persoverzicht 10/12/2015 - 17/12/2015

  U vindt onder documenten een overzicht van de media waarin de Orde van Vlaamse Balies aan bod is gekomen.

Advocaat in Actie

 • Info rechtbanken

  Hier vindt u informatie over de rechtbanken en hoven.

 • Arbeids- en loonsvoorwaarden voor bedienden advocatenkantoor: sectoraal akkoord 2015-2016

  In de schoot van het Paritair Comité voor de vrije beroepen, dat zich ook richt op de bedienden in een advocatenkantoor, kwamen werkgevers- en werknemersorganisaties tot een akkoord over de loons- en arbeidsvoorwaarden voor de periode 2015-2016.

 • Impact van nieuwe btw-opeisbaarheidsregels vanaf 1 januari 2016

  Vanaf 1 januari 2016 wijzigen de btw-opeisbaarheidsregels. Voor facturatie aan particuliere cliënten verandert er niets (btw opeisbaar bij betaling door cliënt). Voor facturatie aan overheden zal voortaan dezelfde regel gelden (opeisbaarheid uitgesteld totdat de cliënt betaalt). Voor btw-plichtige cliënten zal de opeisbaarheid in principe samenvallen met het tijdstip van facturatie, wat belangrijk is bij het versturen van provisie- of voorschotfacturen.

 • Oproep kandidaten commissie van experts discriminatiebestrijding

  Advocaten kunnen zich bij de OVB aanmelden als kandidaat voor de Commissie van experts opgericht ter uitvoering van artikel 52 van de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie.

 • Centralisatie beheer gerechtelijke consignaties

  Vanaf 1 januari 2016 verloopt het beheer van de gerechtelijke consignaties gecentraliseerd bij de Deposito- en Consignatiekas te Brussel. Advocaten zullen bijgevolg niet meer terechtkunnen met de lokale agentschappen bij de hypotheekbewaarders in de verschillende gerechtelijke arrondissementen. Hier vindt u de nieuwe contactgegevens.

 • Lijst gegevens ambtenaren DVZ

  Hier vindt u een handige lijst met de gegevens van de ambtenaren van de Dienst Vreemdelingenzaken.

 • Nuttige juridische websites en databanken

  Hier vindt u een verzameling van websites en databanken waarop juridische opzoekingen kunnen gebeuren.

Uitgelezen Rechtspraak

 • Grondwettelijk Hof vernietigt SUO-wetgeving gedeeltelijk

  Het Grondwettelijk Hof vernietigt de wetgeving over het strafuitvoeringsonderzoek gedeeltelijk. Hier vindt u al een opsomming van de vernietigde bepalingen en van de bepalingen waaraan het Hof een grondwetsconforme interpretatie gaf.

Wet Geworden

Wet in Wording

 • Potpourri II goedgekeurd in de Kamercommissie: een merkbare verbetering!

  De Kamercommissie Justitie keurde op 7 december 2015 het wetsontwerp potpourri II goed, waarin tal van wijzigingen aan het straf(proces)recht staan. Er werden een beperkt aantal, doch zeer belangrijke amendementen aangenomen die de positie van de verdediging in het strafproces alvast verbeteren.

 • Raadkamer kan binnenkort aangehouden verdachte via videoconferentie horen

  De Kamercommissie Justitie nam vorige week een wetsvoorstel aan dat de raadkamer en de kamer van inbeschuldigingstelling toelaat de aangehouden verdachte vanuit de gevangenis via een videoconferentie te verhoren. De OVB verzet zich hiertegen.

 • Wachten op masterplannen gerechtsgebouwen & gevangenissen

  Meerdere volksvertegenwoordigers lieten in de Kamercommissie Justitie hun ongenoegen blijken over de grote onduidelijkheid over de concrete reikwijdte van de masterplannen gerechtsgebouwen en gevangenissen. Opnieuw kwam daarbij ook de zittingsplaats in Veurne ter sprake. De minister van Justitie riep op nog even geduld te oefenen.